Brobygning – en synergigruppe

I CAMPUS Køge arbejder vi på at forbedre eksisterende og udvikle nye tilbud til vores elever, studerende, kursister og medarbejdere.

Vi har derfor nedsat forskellige udvalg. De samarbejder om at sikre, at vi har de rette kompetencer til at realisere det fulde potentiale for alle vores elever, studerende, kursister og ansatte samt for partnerorganisationerne.

I CAMPUS Køge vil vi gerne sørge for, at vores elever får den bedste start på deres uddannelse – derfor har vi stor fokus på at gøre overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse let, overskuelig og sammenhængende. 

For mange elever, der starter på en ungdomsuddannelsen, er overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse et stort og til tider skræmmende og uoverskueligt spring. Dette kunne være en af grundene til, at nogle elever er i fare for at falde fra deres uddannelse næsten før de rigtigt er begyndt. Derfor har vi i CAMPUS Køge nedsat et udvalg, som skal hjælpe mindske afstanden mellem folkeskole og ungdomsuddannelse.

“Den gode overgang”-udvalget arbejder for at:

  • Skabe nye og innovative brobygningstiltag
  • Gøre overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse lettere og mere overskuelig
  • Hjælpe de unge med at vælge den rigtige uddannelse – også selvom de allerede havde valgt noget andet

Intro til campus-skolerne

For at sikre den gode overgang tror vi i CAMPUS Køge på, at det er vigtigt at folkeskoleeleverne bliver præsenterede for de forskellige ungdomsuddannelser – både fagligt og socialt.

Vi tilbyder der for en stribe af både obligatoriske intro og brobygningsforløb, frivillige brobygningsforløb, I kan invitere skolerne ud på jeres grundskole og I er altid velkomne til at besøge os til åbent hus arrangementer.

Eksempler på intro og brobygning til skolerne i CAMPUS Køge

  • Erhvervsskolernes dag – for alle 7. klasser – virtuel appetitvækker til hvad erhvervsskoler kan tilbyde og hvilke muligheder det åbner.
  • Skills stafet i CAMPUS Køge – for alle 8. klasser i Køge Bugt. Begivenheden foregår hos erhvervsskolerne i CAMPUS Køge.
  • Intro til CAMPUS Køge – for Køge bugts 8. klasser. Det er 2 gange 2 dage på to valgfri uddannelsesinstitutioner og retninger.
  • Frivillige brobygning til skolerne – tilbud til 9. og 10. klasse.

Derudover udvikler skolerne og uddannelsesvejlederne et væld af individuelt tilrettelagte forløb, som bidrager til at sikre, at alle unge finder vej til sin foretrukne ungdomsuddannelse.

For mere information om dine muligheder, kontakt da din uddannelsesvejleder på skolen eller find en vejleder på en af CAMPUS Køges skoler her.