Brobygning

I CAMPUS Køge arbejder vi på at forbedre eksisterende og udvikle nye tilbud til vores elever, studerende, kursister og medarbejdere.

Vi har derfor nedsat forskellige udvalg. De samarbejder om at sikre, at vi har de rette kompetencer til at realisere det fulde potentiale for alle vores elever, studerende, kursister og ansatte samt for partnerorganisationerne.

I CAMPUS Køge vil vi gerne sørge for, at vores elever får den bedste start på deres uddannelse – derfor har vi stor fokus på at gøre overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse let, overskuelig og sammenhængende. 

For mange elever, der starter på en ungdomsuddannelsen, er overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse et stort og til tider skræmmende og uoverskueligt spring. Dette kunne være en af grundene til, at nogle elever er i fare for at falde fra deres uddannelse næsten før de rigtigt er begyndt. Derfor har vi i CAMPUS Køge nedsat et udvalg, som skal hjælpe mindske afstanden mellem folkeskole og ungdomsuddannelse.

“Den gode overgang”-udvalget arbejder for at:

  • Skabe nye og innovative brobygningstiltag
  • Gøre overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse lettere og mere overskuelig
  • Hjælpe de unge med at vælge den rigtige uddannelse – også selvom de allerede havde valgt noget andet

For at sikre den gode overgang tror vi i CAMPUS Køge på, at det er vigtigt at folkeskoleeleverne bliver præsenterede for de forskellige ungdomsuddannelser – både fagligt og socialt. Dette vil vi gøre med diverse brobygningstiltag, vejledningssessioner, åbent hus arrangementer og introforløb.