Om Campus+

Eventet foregik i Køge midtby, hvor der i 2022 var samlet over 3.000 elever, som skulle deltage i nogle af de 107 forskellige aktiviteter, der var arrangeret af ca. 511 aktører fra 62 forskellige uddannelser, foreninger og virksomheder. 

Den 1. september 2017 afholdtes CAMPUS+ for første gang. Initiativet var startet af Køge Festuge og CAMPUS Køge allerede i august 2016. Her blev CAMPUS Køge kontaktet af Køge Festuge, som ønskede at give CAMPUS muligheden for at lave et arrangement under festugen. CAMPUS Køge besluttede at tage imod tilbuddet om at lave et større arrangement, som skulle være et led i brobygning, studiemiljøudvikling og karrierevejledning. Siden har succesen været gentaget fire gange.

Arrangementet blev støttet af CAMPUS Køges partnere, Køge Festuge samt en stor del af Køges erhvervs- og foreningsliv. 

Vision og formål

CAMPUS+ havde til formål at:

  • Skabe relationer mellem elever fra CAMPUS uddannelserne og folkeskoleeleverne, for at mindske afstanden og forskellene imellem disse og afmystificere ungdomsuddannelserne.
  • Fremme studiemiljøet i CAMPUS ved at lade elever fra de forskellige uddannelser mødes i nye og anderledes omgivelser.
  • Hjælpe eleverne fra såvel ungdomsuddannelser som folkeskoler med at blive mere afklarede om deres fremtidsmuligheder, med særlig fokus på mulighederne i Køge og Stevns Kommune.
  • Fremvise Køge by på en ny og spændende måde, samt skabe fokus på god brug af det offentlige rum.
  • Eksponere lokale foreninger og erhverv for den yngre målgruppe.
  • Sætte fokus på bevægelse og motion.

Projektets målgruppe

Den primære målgruppe for projektet var elever fra folkeskolernes 9. og 10. klasser samt elever fra GF1 og 2.g fra CAMPUS Køges ungdomsuddannelser. Den sekundære målgruppe var de øvrige deltagere, som stod for at arrangere aktiviteter for eleverne, altså Køges erhvervs- og foreningsliv samt partnerne i CAMPUS Køge.

Anbefalingerne

For at lykkedes med et event af denne type og størrelse, har CAMPUS Køge fundet frem til følgende anbefalinger:

  • Elevinddragelse – det er vigtigt, at eleverne føler sig inddragede i processen op til eventet, det højner deres engagement og motivation. Derudover er det instrumentalt at eleverne ikke kun er deltagere på dagen men også figurerer som standholdere. Det fremmer mødet mellem eleverne på tværs af uddannelserne og sikrer en tæt ung-til-ung kontakt.
  • Spredning – for at ramme flest muligt unge er det vigtigt, at aktiviteterne til eventet repræsenterer en stor faglig spændvidde. Det sikrer, at alle elever vil kunne finde noget at spejle sig i, og forhåbentligt vil flere opdage nye interesser og muligheder.
  • Aktivitet – eleverne responderer godt på muligheden for selv at afprøve forskellige ting, derfor er det vigtigt, at standholderne stiller med deciderede aktiviteter, der afspejler deres fag/virke/uddannelsestilbud.