Intro for 8. klasserne i Køge Bugt

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Køge Bugt arbejder sammen med Ungdommens uddannelsesvejledning i Køge og Greve, så alle elever i 8. klasse kan komme godt i gang med den vigtige proces: At sætte sig ind i mulighederne efter grundskolen og begynde at blive afklaret i forhold til et valg af en ungdomsuddannelse.

Vi lover, at jeres intro-forløb bliver lærerigt og sjovt fyldt med uddannelses- og afklaringsaktiviteter, som alle elever kan deltage i. 

Målet er god intro til ungdomsuddannelser

Intro til både det almene gymnasie, erhvervsgymnasier og erhvervsuddannelser – både EUD og EUX.

I introforløbet introduceres eleverne til flere uddannelser og retninger fordelt på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Hver ungdomsuddannelsesinstitution har forberedt materiale til grundskolerne, så eleverne får indblik i hverdagen på en ungdomsuddannelse. Eleverne skal være ak­tive, prøve kræfter med forskel­lige fag, udfordres på viden og praktiske færdigheder.

Undervisningen foregår på ungdomsuddannelserne. De unge fra grundskolerne vælger selv, hvilket uddannelsesforløb, de vil med på, sammen med deres uddannelsesvejleder på grundskolen.

Mød ungdomsuddannelserne

  • ZBC med erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) på hovedområderne ”Omsorg, sundhed og pædagogik” og ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”
  • EUC Sjælland med det Tekniske Gymnasium (HTX), samt erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) på hovedområdet ”Teknologi, byggeri og transport”
  • Køge Handelsskole med Handelsgymnasiet (HHX), samt erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) på hovedområdet ”Kontor, handel og forretningsservice”
  • Køge gymnasium eller Solrød Gymnasium med deres STX Studieretninger og HF-fagpakker*

* Elever fra Solrød Kommune møder Solrød Gymnasium, mens elever fra Stevns og Køge Kommuner møder Køge Gymnasium.

Intro til intro – Eksempler på intro i 2021:

ZBC

Hos ZBC præsenteres erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) på hovedområderne ”Omsorg, sundhed og pædagogik” og ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”.

  • I SOSU-delen skal eleverne arbejde med naturfag. Her udfordres tyngdekraften i et sjovt forsøg. Derudover skal eleverne sammen lave en lava-lampe. De skal også arbejde med bevægelse og idræt og lære mere om bevægelse for unge og ældre.
  • På fødevaredelen skal eleverne lave marcipanfigurer og gennem forskellige opgaver blive klogere på de 5 forskellige grundsmage; sødt, surt, bittert, salt og umami.

EUC Sjælland

Hos EUC Sjælland præsenteres eleverne for det Tekniske Gymnasium (HTX), Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX) og Erhvervsuddannelserne (EUD):

  • Her vil eleverne arbejde med en rørfoldningsopgave. Det er matematik i praksis på EUD. Der vil være en videoinstruktion i Moodle, som kan pauses og genses efter behov.
  • Dertil får de en instruktion til at 3D-tegne, hvorefter en opgave løses.
  • Til sidst skal eleverne igennem en teknologi- og innovationsopgave, hvor rørfoldningen fra tidligere tages videre i en designproces på HTX.

Køge Handelsskole

Hos Køge Handelsskole præsenteres eleverne for Handelsgymnasiet (HHX), samt erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) på hovedområdet ”Kontor, handel og forretningsservice”.

8. klasserne kommer med på virksomhedsbesøg i Køge-virksomheden The Whole Company. Eleverne skal på den måde opleve, hvordan man som elev på skolens tre ungdomsuddannelser arbejder praktisk med teori og med stof fra erhvervslivet.

Med faglige input fra The Whole Company kan eleverne få en smagsprøve på nye fag som Afsætning- og Virksomhedsøkonomi – samt Engelsk, som de kender fra grundskolen.

Køge Gymnasium

Hos Køge Gymnasium præsenteres eleverne for STX-studieretninger og HF-fagpakker.

Her vil eleverne komme til at arbejde med en efter-corona klassefest.

De skal projekt-arrangere begivenheden, planlægge indkøb, beregne budget og skrive invitation på både dansk og engelsk.

Tilmelding

Tilmelding foregår sammen med skolens UU-vejleder.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte jeres UU-vejleder eller campus-koordinator, Kira Kofoed Skov på telefon 3050 8368 eller e-mail: kira.kofoed.skov@koege.dk.

Psst…. normalt plejer vi at mødes på helt andre måder… Se film fra eksempelvis CAMPUS+ her.