Medicicamp

24-timers innovationscamp

Medici camp er en tilbagevendende tradition i CAMPUS Køge, udviklet for at fremme det faglige og det sociale på tværs af CAMPUS’ uddannelser. Hvert år deltager 150-200 elever fra Køge Handelsskole (HHX), Køge Gymnasium (STX) og EUC Sjælland (HTX) for i fællesskab at komme med bud på innovative løsningner til nogle af de problemer, vores kommune står overfor. Medici camp er elevernes mulighed for at bidrage til at forbedre Køge og for at få deres idéer, tanker og holdninger hørt.

Ved starten på eventet bliver eleverne delt ind i grupper på tværs af de tre forskellige studier. På den måde lærer de hinanden og hinandens faglige kompetencer bedre at kende. Når grupperne er blevet inddelt bliver de sat ind i årets problemstilling – og så går det ellers løs! Grupperne har 24 timer til at sætte sig ind i problemstillingen og komme med innovative og spændende – men realistiske – idéer til at løse problemet.

Vinderholdets præsentation gav dommerpanelet store smil på læberne

En konkurrence med synlige resultater

Hvert hold skal, når de har fundet frem til deres bedste idéer, skabe et visulet produkt, som kan præsenteres for et eksternt dommerpanel for enden af de 24 timer. Panelet bedømmer dem på kreativitet og innovation men også på budgetering og mulighed for implementering. De tre bedste grupper udvælges og får mulighed for at præsentere deres idéer for alle de andre elever. I sidste ende kåres vinderen og gruppens medlemmer modtager hver en gave.

Det ender dog ikke der – alle idéer bliver samlet i en rapport, som sendes til Byrådet i Køge. Byrådet gennemgår alle idéer og vurderer dem én for én. Falder de over en særdeles god idé, er det ikke helt utænkeligt, at den en dag vil se dagens lys.

Medici 2018

Medici 2018 tog udgangspunkt i en rapport om mobilitet og transport udarbejdet af Movia og CAMPUS Køge i fællesskab. Rapporten var baseret på en spørgeundersøgelse om elever, studerende, kursister og ansattes transportvaner i 2017. De unge fik til opgave at komme med konkrete forslag til at forbedre nogle af de problemstillinger, som rapporten påviste. Det gav mange kreative idéer – alt fra nye busdesign, der skulle give mere plads og rummelighedtil lånecykelordninger og sporvogne.

Vindergruppen havde dog et helt andet syn på sagen. De valgte nemlig ikke, som mange af de andre grupper, at tage udgangspunkt i de fysiske rammer med i stedet fokusere på fællesskabet blandt elever, studerende og kursister på de forskellige skoler. De vurderede, at det var den manglende fællesskabsfølelse, der kunne være medvirkende til at skabe en dårlig kultur i busserne. Løsningen skulle være et fælles elevstyret radioprogram. Radioprogrammet skulle båndes på forhånd og afspilles i shuttlebusserne til CAMPUS og gymnasiet to gange om ugen med en varighed af 10 minutter. Programmet skulle være styret af eleverne og gå på skift mellem uddannelserne, der hver skulle have kontrol over programmet en uge af gangen. Indholdet i programmet skulle være CAMPUS nyheder men også uddannelsesspecifikke nyheder. På denne måde ville man højne kendskab til de andre uddannelserne eleverne imellem og måske skabe en bedre kultur i busserne.