Godt igennem uddannelse

CAMPUS Køge har fået muligheden for at være med i et nyt projekt sammen med Køge Kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning. Intentionen er, at indsatserne skal understøtte, at sårbare unge og voksne kan blive en del af arbejdsmarkedet.

Projektet er, pr. juli 2021, igang med at blive tilrettelagt og CAMPUS Køge er ved at afklare, hvorledes indsatserne kan sættes i gang på tværs af vores mange uddannelser og nå ud til netop de elever, studerende og kursister, som vil have gavn af kurset.

Godt igennem uddannelse – en mestringsindsats for elever på ungdomsuddannelser
Den ene indsats er målrettet unge, der går på en ungdomsuddannelse, som på grund af mistrivsel, stress, angst og depression er i risiko for at afbryde deres uddannelsesforløb. Målet er at flere sårbare unge gennemfører deres uddannelse og – på sigt – kommer i job.

Indsatsen består af et syv ugers forløb, som skal styrke livsfærdigheder og tro på egne evner (self-efficacy). Desuden trænes de unge i at håndtere hverdagens udfordringer i uddannelsessammenhænge.

Indsatsen understøttes af onlineforløb for nøglepersoner på uddannelsesinstitutionerne og forældre/pårørende. Indsatsen forankres i 2021-2024 på 31 uddannelsesinstitutioner, hvor mindst 600 elever vil få tilbudt indsatsen.

Projektet målsætning er at:

  • at understøtte, at unge på ungdomsuddannelser, der oplever stress, angst og depression, fastholdes i deres uddannelse.
  • at de unge opnår øget trivsel og self-efficacy, samt øgede livsfærdigheder (fx faglig selvtillid, motivation og vedholdenhed) i forhold til deres uddannelse.

Mere information og kontakt:

Campus-koordinator
Kira Kofoed Skov
Tlf: 3050 8368
Email: kira.kofoed.skov@koege.dk

Sundhedskonsulent og projektansvarlig hos Køge Kommune
Anne Birkedal
Tlf: 2933 7097
Email: tackle@koege.dk

Projektleder hos Komiteen for Sundhedsoplysning:
Enhedschef Lea Hegaard
Tlf: 2266 2671
Email: la@sundkom.dk