Uddannelsesvejledning

Tænk ikke, at dit valg af uddannelse aldrig kan ændre sig. Det ved vi, at det kan.

Alle skoler i CAMPUS Køge og Ungdommens Uddannelsesvejledning er klar til at vejlede dig i din nuværende uddannelse eller hjælpe dig videre til en ny uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge (UUV) vejleder unge fra grundskolen ind til ungdomsuddannelserne. De hjælper dig også, hvis du er i tvivl om dit valg eller ønsker at prøve en anden uddannelse for en kortere periode.

Ungdommens uddannelsesvejledning er til rådighed for unge der:

  • overvejer et uddannelsesskifte
  • er i risiko for dropout
  • er stoppet og har brug for vejledning for at komme videre
  • har behov for viden om muligheder og hjælp fra det kommunale system
  • har kendskab til uddannelsesmuligheder på CAMPUS Køge og udenfor CAMPUS Køge

Tal med en vejleder inden du afbryder, skifter eller dropper ud af din valgte uddannelse – det gi’r perspektiv.

UUV har åben vejledning hver torsdag fra kl. 8 – 12 i ZBC’s bygning på CAMPUS Køge. Gå ind af hoveddøren på ZBC og drej til venstre ned af gangen til ZBC’s bibliotek, der ligger UUV’s vejledningskontor på CAMPUS Køge.

Derudover har du mulighed for åben vejledning hos Ungecentrum i Ølbycentret. Se hvor og hvornår du kan møde en vejleder her. Husk at aftale tid og sted til vejledningssamtale, ved at kontakte UUV på tlf. 56 67 26 52.

Hvad kan uddannelsesvejlederen hjælpe med?

Du kan tale med vejlederen om din situation og de tanker, du har om din fremtid.

Uddannelsesvejlederen presser ikke noget ned over hovedet på dig, men støtter dig i din egen proces, så du bliver mere afklaret om, hvad du vil. Der kan være mange veje til uddannelse og job.

Uddannelsesvejlederens fornemmeste opgave er at folde de mange muligheder ud for dig.

Afbrudt uddannelse

Er du stoppet på en ungdomsuddannelse, får UUV automatisk besked fra den skole, du gik på. 14 dage efter, at vi har modtaget beskeden, sender vi dig et brev med tilbud om vejledning.

UU-vejlederen vil støtte dig i dine overvejelser om fremtiden. Måske har du brug for at tage dig et job eller et ophold på produktionsskole eller højskole, før du går i gang med en ny uddannelse. Det taler du og vejlederen om.

Det vigtigste er, at du kan se en vej frem, og at du har en oplevelse af, at du trygt kan tale med UU-vejlederen om dine tanker og overvejelser.