Støtte koordinator

Støtte koordinatoren kan hjælpe elever og fagprofessionelle til at finde de rette støttemuligheder og sikre, at flere med funktionsnedsættelser gennemfører deres ungdomsuddannelse.

Fleksible veje til uddannelse, er et projekt i Køge kommune der har til formål at forbedre studielivet for unge der har nedsat funktionsevne. Projektet er rette mod unge, der grundet deres problematikker, kan have vanskeligheder med at indgå i et alment studiemiljø uden hjælpemidler.

Fleksible veje til uddannelse tilbyder derfor – ved deltagelse i projektet – at der vil være et skærpet fokus fra kommunens koordinator på en god opstart af uddannelse og at støtten fra skolen og SPS (specialpædagogisk støtte) bliver anvendt bedst muligt.     

Støtten er til:

  • Unge med udviklingsforstyrrelser, fx autismespektrum forstyrrelser
  • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser, fx ADHD
  • Unge med fysiske handicap, fx bevægelseshandicap, synshandicap, hørehandicap o.a.
  • Unge med øvrige funktionsnedsættelser, fx unge med erhvervet hjerneskade og følger deraf.

Vi ønsker at:

  • At skabe en model for en mere flydende overgang fra tilbud eller grundskole til ungdomsuddannelse for den unge.
  • Ekstern sparring for den unge, familier og professionelle for at forbedre den unges muligheder i uddannelsessystemet.
  • Koordination på tværs af kommune, ungdomsuddannelse og eventuelle andre instanser.
  • Inddragelse af den unge i anliggender der giver ansvar og mulighed for udvikling.

Målsætning

Målet er, at den unge oplever et uddannelsesforløb på lige fod med andre på ungdomsuddannelserne. Evidens viser, at en tættere kobling og støtteforløb, samt opfølgning og kompetenceudvikling af pårørende aktører, giver unge med funktionsnedsættelser de bedste forudsætninger i livet.

Kontakt Støtte-koordinatoren og hør nærmere:

Sebastian Abel Rischel
Støtte-koordinator

T: 2320 6167
E: sebastian.rischel@koege.dk

Læs mere om støttekoordinatoren i flg. pressemeddelelse fra Køge Kommune her.