Initiativer

I CAMPUS Køge arbejder vi målrettet mod til stadighed at udvikle nye og innovative tiltag til fordel for vores elever, studerende, kursister, ansatte og partnere.

Vi udvikler løbende nye idéer og koncepter – gerne i samarbejde med vores elever, studerende og kursister – som skal sætte spot på og optimere ting såsom studiemiljø, brobygning, transport og fastholdelse.

‘Synergi mellem campus og folkebibliotek’-initiativets primære formål

  • Udvikling af et nyt og spændende biblioteks- og læringsmiljø til gavn for elever, studerende, kursister og ansatte i CAMPUS Køge

Fællesskabs- og fastholdelsesprojektets primære formål

  • Identificering af frafaldtruede elever på erhvervsuddannelserne og konkrete tiltag til at sænke frafaldsprocenterne med særlig fokus på fællesskab.

CAMPUS+’s primære formål

  • Inspirationsevent til nuværende såvel som kommende elever i CAMPUS til valg af ikke blot uddannelse men også i særdeleshed videre karriere.

Erasmus+’s primære formål

  • Kompetenceudvikling af ledere, undervisere og administrativt personale for at de bedre kan tackle frafaldsproblematikken.

‘Movia – mobilitet og transport’-initiativets primære formål

  • Kortlægning af CAMPUS elever, studerende og kursisters nuværende mobilitet og transportvaner med henblik på optimering af disse.