Intro 2021 for 8. klasserne i Køge Bugt

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Køge Bugt har udviklet virtuelle intro-forløb til grundskolerne i Køge Bugt klasser sammen med Ungdommens uddannelsesvejledning i Køge og Greve, så alle elever i 8. klasse kan komme godt i gang med den vigtige proces: At sætte sig ind i mulighederne efter grundskolen og begynde at blive afklaret i forhold til et valg af en ungdomsuddannelse.

Vi lover, at det bliver lærerigt, sjovt og anderledes intro-forløb fyldt med uddannelses- og afklaringsaktiviteter, som alle elever kan deltage i. 

Alle forløb styres gennem e-læringsplatformen Moodle

Undervisningen foregår i filmform suppleret med f.eks. billeder, video instruktioner, hand-outs med opgaver til eleverne. Der vil være instruktioner un­dervejs, så klasserne sam­men følger dagens forløb på Moodle. Der kan logges af og på så mange gange, man ønsker.

Til undervisningen får I også tilsendt materialer, som skal bruges til undervisningen fra ZBC og Køge Handelsskole.

Vi sidder klar til at hjælpe alle klasserne på plads

Målet er god intro til ungdomsuddannelser

Intro til både det almene gymnasie, erhvervsgymnasier og erhvervsuddannelser i det virtuelle rum

I introforløbet introduceres eleverne til flere uddannelser og retninger fordelt på 5 uddannelsesinstitutioner. Hver ungdomsuddannelsesinstitution har forberedt materiale til ca. 4 lektioner på grundskolerne. Der er 3-4 forløb af hver ca. 4 lektioner fra 5 forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Aktiviteterne kan afvikles i grundskolernes egne lokaler hjemme på skolen og gennemføres fra d. 19. april til den 27. maj 2021.

Mød ungdomsuddannelserne

 • ZBC med erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) på hovedområderne ”Omsorg, sundhed og pædagogik” og ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”
 • EUC Sjælland med det Tekniske Gymnasium (HTX), samt erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) på hovedområdet ”Teknologi, byggeri og transport”
 • Køge Handelsskole med Handelsgymnasiet (HHX), samt erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) på hovedområdet ”Kontor, handel og forretningsservice”
 • Køge gymnasium eller Solrød Gymnasium med deres STX Studieretninger og HF-fagpakker*

* Elever fra Solrød Kommune møder Solrød Gymnasium, mens elever fra Stevns og Køge Kommuner møder Køge Gymnasium.

Der er mulighed for fleksibilitet i intro-forløbet

Køge Handelsskole, Køge Gymnasium og Solrød Gymnasium kan med fordel gennemføres sammen i klassen, når det passer grundskolen, mens EUC Sjællands forløb alternativt kan gennemføres en uge, hvor eleverne ikke er fysisk på deres grundskole, men sidder hjemme (vigtigt at eleverne har de materialer, der er listet ovenfor under EUC Sjælland).

ZBC’s forløb skal gennemføres fysisk i klasserne. Vær opmærksom på holdbarheden af de leverede materialer. Alle forløb kan kortes ned til 3 timer. Der kan tages f.eks. to forløb på en dag. Vær dog obs. på, at forløb fra Køge Gymnasium først ligger klar i starten af maj.

Introforløbet:

3-4 virtuelle forløb med 4 lektioner pr. dag

Praksisnær, virtuel undervisning præsenteret af ungdomsuddannelserne. Det bliver sjove og inspir­erende dage, hvor eleverne skal være ak­tive, prøve kræfter med forskel­lige fag, udfordres på viden og praktiske færdigheder.

Dagene foregår hjemme på grundskolen og er tilrettelagt, så undervisningen kan faciliteres af en udskolingslærer eller vejleder i et almindeligt klasselokale.

Det vil være 4 lektioner fra hver af de deltagende ungdomsuddannelsesinstitutioner (3-4 gange 4 lektioner), som tydeliggør det unikke ved netop deres uddannelser.

Eksempler på, hvad eleverne vil møde i de virtuelle lektioner:

Alle forløb ligger klar i moodle fra mandag d. 19.4.2021. Find dit link til platformen i den blå boks ovenfor.

ZBC

Hos ZBC præsenteres erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) på hovedområderne ”Omsorg, sundhed og pædagogik” og ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”.

 • I SOSU-delen skal eleverne arbejde med naturfag. Her udfordres tyngdekraften i et sjovt forsøg. Derudover skal eleverne sammen lave en lava-lampe. De skal også arbejde med bevægelse og idræt og lære mere om bevægelse for unge og ældre.
 • På fødevaredelen skal eleverne lave marcipanfigurer og gennem forskellige opgaver blive klogere på de 5 forskellige grundsmage; sødt, surt, bittert, salt og umami.

HUSK:

 • I skal bruge en kartoffelskræller, en lille kniv og vand. Øvrige materialer leveres af ZBC inden opstart.

EUC Sjælland

Hos EUC Sjælland præsenteres eleverne for det Tekniske Gymnasium (HTX), Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX) og Erhvervsuddannelserne (EUD):

 • Her vil eleverne arbejde med en rørfoldningsopgave. Det er matematik i praksis på EUD. Der vil være en videoinstruktion i Moodle, som kan pauses og genses efter behov.
 • Dertil får de en instruktion til at 3D-tegne, hvorefter en opgave løses.
 • Til sidst skal eleverne igennem en teknologi- og innovationsopgave, hvor rørfoldningen fra tidligere tages videre i en designproces på HTX.

EUC Sjællands forløb kan alternativt gennemføres en dag, hvor eleverne er hjemsendte og ikke fysisk samlet på grundskolen.

HUSK:

 • I skal bruge blyant, lineal, tegnetrekant, saks, A4-papir og en passer pr. elev for at gennemføre forløbet.

Køge Handelsskole

Hos Køge Handelsskole præsenteres eleverne for Handelsgymnasiet (HHX), samt erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) på hovedområdet ”Kontor, handel og forretningsservice”.

8. klasserne kommer med på virksomhedsbesøg i Køge-virksomheden The Whole Company. Eleverne skal på den måde opleve, hvordan man som elev på skolens tre ungdomsuddannelser arbejder praktisk med teori og med stof fra erhvervslivet.

Med faglige input fra The Whole Company kan eleverne få en smagsprøve på nye fag som Afsætning- og Virksomhedsøkonomi – samt Engelsk, som de kender fra grundskolen.

HUSK:

 • Dan grupper og find handouts til besvarelse i de tilsendte materialer eller på Moodle. Der er også medsendt varer-prøver til eleverne, som skal bruges i opgaveløsningen.
 • Husk konkurrence hos The Whole Company.

Solrød Gymnasium

Hos Solrød Gymnasium præsenteres eleverne for STX-studieretninger og HF-fagpakker.

Her vil eleverne blive introduceret til livet på Solrød Gymnasium, høre om deres muligheder for uddannelser og komme med på virtuel rundtur på skolen.

Dertil vil de blive guidet igennem et sprogfags undervisningsforløb.

HUSK: forløbet fra Solrød Gymnasium ligger først klar i starten af Maj 2021 på Moodle platformen (se link ovenfor)

Køge Gymnasium

Hos Køge Gymnasium præsenteres eleverne for STX-studieretninger og HF-fagpakker.

Her vil eleverne komme til at arbejde med en efter-corona klassefest.

De skal projekt-arrangere begivenheden, planlægge indkøb, beregne budget og skrive invitation på både dansk og engelsk.

HUSK: forløbet fra Køge Gymnasium ligger først klar i starten af Maj 2021 på Moodle platformen (se link ovenfor)

Tilmelding

Tilmelding foregår sammen med skolens UU-vejleder.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte jeres UU-vejleder eller campus-koordinator, Fie Illum Jessen på telefon 2931 7680 eller e-mail: fie.illum.jessen@koege.dk.

Psst…. normalt plejer vi at mødes på helt andre måder… Se film fra eksempelvis CAMPUS+ her.