Karrierevejledning til voksne

Kunne du tænke dig at høre mere om dine muligheder inden for voksen-, videre- og efteruddannelse i Campus Køge?

Campus Køge er en del af projektet ”Karrierecentrum – uvildig karrierevejledning til borgere i og udenfor job”, som er et tilbud om GRATIS karrierevejledning til voksne over 25 år.

Du tilbydes op til 3 karrieresamtaler af én times varighed, og samtalens indhold kan være alt fra vejledning om uddannelse eller hjælp til CV/ansøgning eller blot være en motiverende samtale om dine faglige kvalifikationer og generel hjælp til afklaring af dit videre arbejds- eller uddannelsesliv.

Projektet er et 3-årigt projektsamarbejde mellem Campus Køge, Køge Kommune, faglige organisationer og nabokommuner. Projektet støttes af projektmidler fra Region Sjælland.

Vil du vide mere? Så kontakt projektkoordinator- og karrierevejleder:

Anette Ciraklar
Mail: anette.ciraklar@koege.dk
Tlf. 24 21 90 58