Bedre forståelse på tværs af Europa

7. januar 2020

Christina Wriedt, HR-koordinator og Irina Grauengaard, Erasmus+ projektleder på Køge Handelsskole er netop vendt hjem fra Spanien, hvor de også repræsenterede Køge Kommune og Danmark ved første event i projektet Europa for borgere 2014-2020: Styrkelse af et solidarisk Europa i en migrations tid”. I alt var 20 repræsentanter fra 19 europæiske lande samlet.

”Hele idéen med projektet er, at tackle realiteten af migranter fra forskellige perspektiver. Vi blev derfor opfordret til at samarbejde med andre byer om særlige emner, dele ressourcer og interesser med hinanden samt påvirke eller imødegå fælles udfordringer. Vi ser frem til at arbejde videre på tværs af kulturer og landegrænser for at skabe en bedre forståelse af EU’s arbejde og mangfoldighed,” fortæller Christina Wriedt, der til daglig arbejder som HR-koordinator på Køge Handelsskole.

Mod et nyt fælles

Projektet finansieres af Europa-Kommissionen med det formål at forsøge at forstå integration og skabe nye synspunkter gennem dialog og refleksion. Projektet skal bidrage til at forbedre forståelsen af Den Europæiske Union, såvel som dens historie og borgernes mangfoldighed. Det skal fremme europæisk statsborgerskab, øge demokratisk deltagelse samt forståelse af EU’s nuværende situation i relation til migrationspolitikker. Programmet skal bidrage til en jagt efter alternativer og nye udfordringer, der skal overvindes, indrammet af tillid trods de kriser, der findes.

For at nå målene, i tråd med prioriteringerne i Europa for borgere-programmet, vil projektet skabe et stærkt og langsigtet netværk baseret på styrkelse af aktiv deltagelse i det europæiske samfund.

For at nå målene, i tråd med prioriteringerne i Europa for borgere-programmet, vil projektet skabe et stærkt og langsigtet netværk baseret på styrkelse af aktiv deltagelse i det europæiske samfund.

Rundborde, interaktive workshops, konferencer, casestudier, kulturelle- samt studiebesøg vil være en del af det praktiske program for projektet. På den baggrund blev deltagerne opfordret til at udveksle meninger og bedste praksis for hvordan man på den lange bane kan formulere nye ideer og konkrete fremtidige forslag.

Næste event foregår i Kaunas, Litauen i februar 2020, hvor deltagerne mødes igen for at arbejde videre med deres valgte problemstillinger, netværk og idéer. Projektet strækker sig over mindst 14 måneder.