Foreninger og fællesskab til CAMPUS+

15. juli 2022

Fredag d. 2. september afholder CAMPUS Køge deres store læringsfestival CAMPUS+. Her samles ca. 3.000 elever i Køge midtby, hvor de kan deltage i aktiviteter på næsten 100 stande faciliteret af både uddannelsesinstitutioner, virksomheder, Køge Kommune og foreninger.

Når unge skal vælge og efterfølgende gennemføre en uddannelse, handler det ikke kun om at finde sin egen vej, men også om at finde en plads i et fællesskab. Det er det, der kan gøre forskellen, når man skal hele vejen igennem en uddannelse. Netop af den årsag, er kultur- og foreningslivet også inviteret med til CAMPUS+ i d. 2.9.2022.

”Det store fokus til CAMPUS+ er selvfølgelig at de unge bliver klogere på deres uddannelses- og jobmuligheder, men vi vil gerne tænke bredere end det”

siger campus-koordinator i CAMPUS Køge partnerskabet, Fie Illum Jessen.

”Det er sværere at forlade et fællesskab end en uddannelse, og dermed er det vigtigt også at have blik for alt det, som vi kan gøre i fællesskab. Derfor er det vigtigt, at vi viser de unge de mange muligheder for at findeforskellige former for fællesskaber i Køge og omegn”, siger Fie Illum Jessen

En af de foreninger, som kan se en stor værdi i at deltage i CAMPUS+ er Køge Skakklub.

”Vi vil gerne vise ungdommen alt det, vi kan tilbyde dem.” siger Finn Stuhr, Formand for Køge Skakklub.

Udover at blive en del af et fantastisk fællesskab, så er skak ifølge Finn Stuhr faktisk også godt for de unges skolegang.

”Når man spiller skak, træner man hjernen i at koncentrere sig, huske og tænke logisk. Alt sammen noget, som kan være gavnligt for elever og studerende” siger han.

Skakklubben deltager i CAMPUS+ med sloganet ”Spil skak og styrk koncentrationen i din skole”.

Udover Køge Skakklub deltager eksempelvis også HB Køge, MGK (musikskolen) og hele Køge Kommunes Kultur- og Idrætsforvaltning.

Igen i år deltager også virksomheden Boblberg, som driver en platform, som hjælper folk med at skabe nye sociale relationer og fællesskaber baseret på deres fælles interesser.

”Boblberg ønsker at deltage i CAMPUS+ for at række ud til de unge i Køge Kommune og samtidig fortælle dem nærmere om mulighederne ved at bruge Boblberg. Vi ser et behov for unge generelt til at søge nye fællesskaber, og vil sikre at så mange som muligt kender til Boblberg, så de ved at det vil være muligt for dem at gøre brug af når de ønsker det.” fortæller Rosa Bendsen, eventkoordinator hos Boblberg.

Fie Illum Jessen glæder sig over, at mange foreninger allerede har tilmeldt sig CAMPUS+. Ambitionen er, at endnu flere deltager på dagen, da det gode fællesskab opstår, når fagligheder og interesser mødes og skaber noget sammen, som de unge synes, at det er fedt at være en del af. Sådan er virkeligheden.

”Veje krydser hinanden hele tiden, og de bedste løsninger er ofte dem, som vi skaber sammen. Et så stort arrangement som CAMPUS+ kan slet ikke lade sig gøre, uden at der blev løftet i flok”, siger hun.

Tilmeldingen sker på campusplus.dk, hvor der er åbent for flere virksomheder og offentlige organisationer.

Kontakt: