Karrierevejledning levendegøres på Sjælland

9. december 2020

Forskning viser, at både stress og forvirring er nogle af de symptomer unge fra udskolingen oplever, når de skal vælge en ungdomsuddannelse. Det kan både være pres fra venner, forældrenes forventninger og en idé om, at valget skal være det helt rigtige første gang, der gør unge utrygge ved at vælge. Derfor har Region Sjælland som en del af projektet Grib erhvervsuddannelserne I Got Skills, fokus på at afmystificere og nuancere folkeskoleelevers forestillinger om erhvervsuddannelserne gennem karrielæring og vise, hvor mange muligheder der er med en erhvervsuddannelse. Samarbejdspartnerne i projektet er EUC Sjælland (EUC SJ), EUC Nordvestsjælland (EUC NVS), Roskilde Tekniske Skole (RTS), CELF, Zealand Business College (ZBC), SOSU Nykøbing, Køge Handelsskole (KHS), Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt Næstved Kommune. Projektet er finansieret af Region Sjælland og partnere. Projektet er 3-årigt og løber frem til 31. december 2020.  

Sanseindtryk og karrierelæring 

Flere folkeskoleelever rundt omkring på Sjælland har indtil videre taget imod et af de tilbud Grib erhvervsuddannelserne I Got Skills faciliterer, hvor udskolingsklasser kan få sanseindtryk og en dybere forståelse af de mangeartede og overraskende fremtidsmuligheder et fag kan rumme. Det er sker gennem karrierelæring, hvor både elever fra erhvervsuddannelserne og en mester kommer på besøg på en folkeskole for at fortælle. Folkeskoleklassen kan også komme med på besøg i den virksomhed, hvor eleven er lærling. 

En af de skoler der har haft besøg er Midtskolen i Haslev. Det var elektriker Christian Keis, der fortalte 8. B om hans uddannelse og dagligdag som elektriker ved Tappernøje EL. Andreas Peter Andersen, 14 år, elev i 8.B har selv overvejet håndværksfagene, og er nu blevet endnu mere afklaret i processen med at vælge: 

“Det er virkeligt rart at få afklaret, hvordan arbejdsmarkedet er. At man som håndværker skal bruge hovedet og finde den pæneste og mest produktive løsning. Det synes jeg, Christian gjorde klart for os, siger Andreas og fortsætter: “Der er mange i 8. og 9. Klasse der er lidt lost, når de skal vælge, derfor er det rigtigt godt, der kommer et virkeligt menneske ud og fortæller om, hvordan deres liv og dagligdag er. Og så er håndværkere alle slags mennesker – også dem der får 12-taller,” fortæller han. 

Det var deres klasselærer Maria Bisgaard Wøhler Lyngsø, der hørte om tilbuddet og greb chancen for at få elektriker Christian Keis ud og fortælle i 8.B på Midtskolen i Haslev. 

“Jeg synes, det er rigtigt positivt med et skærpet fokus på erhvervsuddannelserne, da der en årrække har været mange fordomme. Dem er der ved at blive gjort op med nu, da håndværkere selv kommer ud og fortæller, at de både skal være kreative og kvikke for at kunne løse deres daglige opgaver – og ikke mindst de mange økonomiske fordele ved at vælge håndværksfagene frem for en universitetsuddannelse. Det at Christian er en ung elev selv, gør at han er i øjenhøjde med vores elever, og det fungerer meget mere optimalt, end hvis det er en ældre lærer eller vejleder, der skulle fortælle om en uddannelse,” siger Maria Bisgaard Wøhler Lyngsø.

Foto: Lærer Maria Bisgaard Wøhler Lyngsø Foto: fra venstre mod højre Andreas Peter Andersen, 8.B, Mathias Strøyer Enevoldsen Rasmussen 8.B, Jakub Zdun 8.B (alle elever der mødte elektriker Christian Keis)

Fakta

Delen af Grib Erhvervsuddannelserne – I got Skills denne artikel handler om er Koncept for adoption og virksomhedsinddragelse. 

Grib Erhvervsuddannelserne – I got Skills

Det regionale projekt; “SKILLS – det rigtige valg” fra år 2018-2020, har fået navneforandring til Grib Erhvervsuddannelserne – I got Skills. Alle EUD institutioner og UU i Region Sjælland, samt Næstved Kommune, deltager i projektet. EUC Sjælland er lead. Projektet arbejder overordnet med karrierelæring (Udsyn i udskolingen) som metode, hvor eleverne får konkret læring om livsformer, fag og karrierestier. Formålet med projektet er at tage afsæt i samt bidrage til DM i SKILLS i 2019 i Næstved, som et positivt udstillingsvindue for erhvervsuddannelserne. Det gøres ved forskellige aktiviteter og events, som dels er rettet mod udskolingseleverne i regionen og dels er målrettet forældresegmentet. EUD institutionerne får på den måde en metodisk ramme til at forfine og/eller nytænke eksisterende brobygningstilbud til udskolingseleverne. Der samarbejdes med Herning, der havde DM i Skills 2018 og målet er at samarbejde med arrangør for DM i Skills i København 2020, således at der kan videreudvikles på eksisterende materiale og skabes en rød tråd i indsatsen. Konkrete output fra projektet er:

Publikationen: Grib Erhvervsuddannelserne – I got Skills med undervisningsmaterialer målrettet folkeskolens ældste klasser. Det er en videreudvikling af publikationen fra Herning i 2018: Fang Erhvervsuddannelserne. Publikationen distribueres til alle folkeskoler, UU’er, erhvervsskoler, skoleforvaltninger samt udvalgsformænd i Region Sjælland, og anvendes i forbindelse med øvrige aktiviteter både i og uden for projektet i kontakten til folkeskoler.

Webbaseret APP www.igotskills.dk, hvor alle 104 EUD uddannelser ligger som uddannelseskort, og der er spil og karriereafklaringsværktøjer. Publikationen ligger ligeledes på APP. Konceptet anvendes i forbindelse med aktiviteter i og uden for projektet.

Koncept for adoption og virksomhedsinddragelse, hvor talenter på erhvervsskolerne bliver adopteret af en folkeskoleklasse, holder oplæg om sin uddannelse og RM og DM i Skills, klassen besøger erhvervsskolen og den virksomhed, hvor adoptanten er lærling.

Koncept for Skills-stafetten, hvor karrierelæring indtænkes som før-under og efterforløb for eleverne på folkesskolerne. Der arbejdes med det gode værtsskab, folkeskolelærerene inddrages og EUD skolerne vil besøge udvalgte folkeskoler.

Uddannelse af 100 guider- der skal uddannes til at hjælpe til med god modtagelse og information til de folkeskoleklasser, der ankommer til DM i SKills i 2019.

Kontaktinformation for at få besøg af en lærling på en folkeskole
Du kan kontakte IgotSkills på info@igotskills.dk