Krisen kan inspirere til ny undervisning

27. marts 2020

Underviserne på EUX & EUD Business på Køge Handelsskole får i denne tid masser af praktisk erfaring med fjernundervisning.  Ja, der er udfordringer med overbelastede digitale platforme, men der er gå på mod og vilje til at få det til at lykkedes. Niels Thingvad sidder derhjemme og kommunikerer med de to voksenklasser, han til daglig underviser på EUX Business. ”Det er afgjort en anderledes hverdag, når man ser sine elever – flere ad gangen på webcam. Det er hyggeligt at mødes online – flere har børn hjemme fra børnehave. De er nysgerrige efter at se hvad deres forælder laver foran skærmen, så de kommer fra tid til anden op på skødet. Det er da meget sjovt og lidt støjende til tider, men det går fint. Selvfølgelig ville vi have foretrukket dagligdagen i klassen, men under disse omstændigheder, så klarer vi det,” siger Niels Thingvad og fortsætter: ”Det er sjovt og lærerigt, og spiller fint sammen med alt det vi har lært, da mine kollegaer og jeg tog diplommodul i “Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser – vi får masser af praktisk erfaring, som vi kan tage med os, når krisen er overstået,” siger Niels Thingvad

Hverdagens balanceakt

Også hjemme hos underviser Kristine N. Kirkensgaard er der fuld gang i hjemmekontoret med online undervisning. Hun underviser 1. års elever på EUX Business og hun er også tilfreds med at få testet fjernundervisning af. Hun konstaterer, at det faktisk fungerer fint.
”Jeg har haft en dag med at afholde SUS-samtaler som står for Studerendes Udviklings Samtale. Jeg har online haft møde med en elev ad gangen, og det har fungeret godt. Jeg har også undervist klasser i mine fag – Erhvervsfag og Virksomhedsøkonomi og IT,” siger Kristine N. Kirkensgaard.
”Vi er fuldt ud bevidst om, at det kræver noget af vores elever og at det kræver noget af os som undervisere. Et vigtigt læringselement i det med at undervise online, er ikke at glemme det sociale behov som vores elever har. De har jo valgt at gå på en fysisk skole fremfor en institution med udelukkende fjernundervisning. De lider et afsavn af hverdagens rutiner på skolen, interaktionen med deres lærere – også de uformelle stunder på gangen og deres kammerater,” siger Kristine N. Kirkensgaard og fortsætter:
”Vi har derfor i 1. årsteamet ret hurtigt besluttet, at alle lektioner starter med et konference opkald via Office365 programmet Teams, som vi allerede bruger i vores afdeling. At man kan foretage opkald til enkelte elever og hele klasser er en ny feature, som vi er blevet præsenteret for under Coronakrisen. Vi følger skemaet som planlagt, tjekker eleverne af i starten af undervisningen, hører hvordan de har det og småsnakker lidt inden dagens program præsenteres. Vi kan via Teams, dele skærmen af fx en planlagt PowerPoint, opgaver mv., så hverdagen kører videre. Det er vigtigt, at vi husker at styrke sammenholdet og bekræfte vores elever i, at de ikke er ”Palle-alene-bag-skærmen”, men at vi alle er her og sammen opretholder et så normalt et liv som muligt. Der er naturligvis helt andre udfordringer ved det – jeg har mine to børn hjemme fra institution, så jeg skal også have hverdagen til at fungere for dem, hoppe på trampolin i pauserne, trøste og konflikthåndtere ind i mellem, men det tager mine elever med et smil,” siger Kristine N. Kirkensgaard.

Aflyst Erhvervsfag messe åbner for nye veje

”Senere på måneden – 27. marts – skulle eleverne på EUX Business 1. år egentlig have præsenteret virksomhedsideer, som kulminationen på Erhvervsfag 1-2 og 3. Vi havde inviteret alle til Erhvervsfag 3 messen, hvor årgangens 18 grupper skulle præsentere deres virksomhedsidéer, som de har arbejdet med siden jul. I forløbet har de været på virksomhedsbesøg på Nettos hovedkontor for at se, hvordan blandt andet robotteknologi, i højere grad erstatter de ellers så manuelle arbejdsprocesser, der har været i deres logistik afdeling. Med input som disse, har eleverne prøvet at tænke i nye baner, og alt det arbejde skulle de præsentere for et dommerpanel, men det er nu aflyst og i stedet afleverer eleverne en rapport, hvor de samler, alt der er blevet lavet op til messen. Rapporten skal sættes op som skulle de til et møde i banken – os erhvervsfagslærere – og deres opgave er at overtale banken til at give dem et lån,” siger Kristine N. Kirkensgaard, og forsætter ”Eleverne skal indkalde deres lærer til et online konferenceopkald, hvor de skal overbevise læreren – i rollen som bankrådgiver – om, at banken skal låne dem penge til opstart af deres virksomhed med afsæt i deres virksomhedsplan. Den indeholder blandt andet en elevator pitch, etableringsbudget og 1. års resultatbudget, markedsføringsundersøgelse og plan.”