Løsninger på virkelighedens udfordringer

2. februar 2020

Der var travlhed ud over det sædvanlige, da elever i 3k og 3m på Køge Handelsgymnasiums innovationstudieretning stod for at undervise 7. klasser i pitch og målgrupper torsdag den 16. januar.  I rotation dukkede nye 7. klasser op hele dagen for at deltage i et skræddersyet to-timersprogram faciliteret af gymnasieeleverne selv. Oliver Neestrup og Rebecca Poulsen, som var to af eleverne på innovationsstudieretningen, som agerede undervisere på dagen, fandt den uvante rolle både lærerig og sjov.

”På innovationsstudieretningen lærer vi at tænke ud af boksen, så derfor var det spændende at få lov til at undervise 7. klasserne, som skal deltage i en iværksættermesse, hvor de netop skal være kreative i ideløsningen,” siger Oliver Neestrup. 

”Det var interessant at sammensætte undervisningen – vi fik frie hænder i hvordan, men emnerne ”pitch” og ”målgrupper” lå fast. Det var faktisk hårdt at undervise – men er meget på, men eleverne var rigtig søde. Det var lærerigt at opdage, at man bliver mere fortrolig med sit stof, når man skal give det videre – og det gav en god indsigt i det at undervise fra lærerens perspektiv – både i at sammensætte undervisningen – og at gennemføre den,” siger Rebecca Poulsen.

Et værdsat samarbejde

”Vi er super glade for samarbejdet med Køge Handelsgymnasium. Vi oplever, at Innovationsdagen virkelig giver 7. klasserne et løft i forhold til deres præsentationer, når de står på Iværksættermessen, som er den store finale. Samtidig er det en god måde at skabe en større forståelse for hinanden og det daglige – trods aldersforskellen. Jeg har hele dagen mødt begejstrede elever og lærere, som har lært noget om innovation af KHS dygtige HHX-elever, der arbejder med innovation til dagligt. Vi håber, at dagen kan gentages næste år,” siger Christiane Kirkegaard Borup, som Christiane Kirkegaard Borup, projektleder i Køge Kommune og tovholder på Iværksættermessen.

”Iværksættermessen er det årlige casearbejde på tværs af Køge Kommune, hvor 7. klasserne arbejder med innovation og løsning af en de tre udfordringer, som er valgt til årets messe. I år kan eleverne i den lokale udfordring vælge at arbejde med, hvordan man kan give læselysten et løft blandt eleverne gennem skolernes PLC (red: pædagogisk læringscenter), eller de kan vælge at arbejde med den nationale udfordring, som i år er, at de skal skabe et produkt eller projekt, som opfylder et behov, en drøm eller ændrer noget til det bedre. I den udfordring skal det nye 2-årige valgfag, som skal styrke praksisfagligheden inkorporeres – det betyder, at eleverne skal trække deres obligatoriske valgfag, som enten er musik, billedkunst, madkundskab eller håndværk & design, ind i opgaveløsningen,” fortæller  Christiane Kirkegaard Borup.

”Den tredje og sidste udfordring, elever kan vælge, er den globale, som igen i år tager udgangspunkt i FNs verdensmål – helt konkret mål 15: livet på land, mål 14: livet i havet og mål 13: klimaindsats, som særligt ligger de unge på sinde. Populært sagt er der tale om ”21st Century Problems solved with 21st Century Skills”,” siger Christiane Kirkegaard Borup.

Klar til at tænke innovativt

”I arbejdet skal eleverne indsamle viden, arbejde med brainstorm, prototype og test, med realisering og præsentation – samt lave evaluering på processen. Undervisningen på Køge Handelsgymnasium skal de bruge særligt i to faser – nemlig i idegeneringen, hvor de skal være bevidste om målgrupper og til realisering, hvor de skal pitche deres ide. Vi ser frem til, hvad de har i ærmet til os. Selve Iværksætteressen foregår den 6. februar på Asgård Skole, og det er her eleverne præsenterer deres projekter foran et dommerpanel. Der kåres tre vindere – et hold pr. kategori – og de deltager i Bella Centret onsdag den 4. marts i Danmarks Læringsfestival, hvor de skal præsentere deres vindercases på Iværksættermessens stand, som besøges af skolefolk fra hele landet,” fortæller Christiane Kirkegaard Borup.

Få yderligere information på iværksættermessen.dk