Ny direktør på Køge Handelsskole

25. marts 2021

Stig Johansen tiltræder som ny direktør på Køge Handelsskole pr. 1. juni 2021. Han kender skolen indgående, da han de seneste 20 år har været ansat først som administrationschef og siden som vice- og økonomidirektør. Særligt hans økonomiske ballast og dybe indsigt i skolens drift kommer Køge Handelsskole til gode i en kommende årrække, hvor flere forandringer er på vej.

Det var et enigt rekrutteringsudvalg, som støttede op om at tilbyde Stig Johansen posten som direktør efter Tim Christensen, som ved udgangen af maj forlader direktørstillingen efter mere end 29 år.

Tim Christensen og Stig Johansen har sammen udgjort skolens direktion og kørt parløb, så den kommende direktør er på mange måder den mest naturlige afløser: Stig Johansen har selv været dybt involveret i skolens strategi, i drift og været med til at lægge kursen for Køge Handelsskole – så i udvælgelsen af Stig Johansen er et genvalg – og en bekræftelse af – at den kurs, der er lagt for skolen er den rigtige – både på bestyrelsessiden og på medarbejdersiden i ansættelsesudvalget. Et andet aspekt, der har vejet tungt i udvælgelsen, er de politiske vinde, som atter indvarsler nye forandringer i skoleverdenen, som altid er en stærkt omskiftelig branche.

Videre i sporet

Stig Johansen er selv ydmyg og glad for den tillid, der er udvist ham – nogle af de skibe, han har sendt fra kysten i egenskab som vicedirektør vil han fortsætte – samtidig med nye elementer skal ind.

Før covid-19 var Køge Handelsskole gået i gang med en proces om at omsætte FNs verdensmål til praksis og inkorporere dem i skolens mindset – en proces, der måtte sættes på pause i den nye hverdag med nedlukninger og nye opgaver afledt af pandemien. De mange nye erfaringer med virtuel hverdag har også åbnet Stig Johansens øjne for nye måder at arbejde og tænke skoleverdenen. Han har selv i egenskab af økonomidirektør gået forrest for at få Køge Handelsskole til at være en digital skole og sætte strøm på arbejdsgange og rutiner, og det har i høj grad gjort omlægning til fuld virtuel hverdag for såvel pædagogiske og administrative smidig, da Statsministeren lukkede landet ned 11. marts 2020.

Det gode tager vi med

”Jeg ser frem til, at skolen er tilbage i normal drift, og covid-19 er bag os. Her skal vi have dialog om de gode ting, vi har lært os under pandemien – vi skal tage de gode ting med os i fremtiden,” siger Stig Johansen.

”Jeg vil værne om, at Køge Handelsskole er en skole for alle, hvor der er højt til loftet og plads til mangfoldigheden. Vi skal bidrage til vækst i samfundet – både lokalt, regionalt på Sjælland og til virksomheder og forskellige brancher i hele landet. Vi skal gøre vores arbejde med FN´s verdensmål synligt, og vi skal fortsat sikre en øget internationalisering blandt andet gennem vores projekter fx Erasmus+, Interreg, Nordplus og mange andre.

Vi skal også fortsat dyrke og styrke vores fællesskab i CAMPUS Køge, hvor vi gør stor gavn af hinanden til gavn for alle vores elever, kursister, studerende og ansatte med fast gang i CAMPUS Køge,” siger Stig Johansen.

Der vil senere på foråret blive indbudt – om covid-19 vil – til afskeds- og tiltrædelsesreception for hhv. direktør Tim Christensen mandag den 31. maj og kommende direktør Stig Johansen tirsdag den 22. juni.