Partnerskab for klima og erhvervsuddannelser

8. september 2022

Hvordan kan region, kommuner, uddannelsesaktører og virksomheder i forening løfte klimadagsordenen og på samme tid få flere til at tage en erhvervsuddannelse? Det var emnet på et sommermøde under læringsfestivalen CAMPUS+ i Køge.

De unge driver den grønne dagsorden
Mens mere end 3.000 elever mellem 14 og 20 år gik på opdagelse i Køges byrum og undersøgte muligheder for uddannelser, karriere og jobs, sad repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og de tre kommuners borgmestre – Marie Stærke fra Køge, Mikael Smed fra Vordingborg og Carsten Rasmussen fra Næstved – samlet til et sommermøde med en vigtig dagsorden. Rammen for mødet var at finde nye måder at samarbejde på. Uddannelserne i Region Sjælland skal i fremtiden drives af visioner inden for grøn omstilling og og tiltrække både unge og voksne til erhvervsuddannelserne.

Målet var at skabe arbejdsgrundlaget for et fælles partnerskab, som forhåbentligt kan kvalificere sig til at blive en af de klimaerhvervsskoler, som regeringen har foreslået oprettet.

Partnerskabet er ikke en lukket klub
Marie Stærke, Borgmester i Køge Kommune, åbnede Sommermødet og slog fast, at mangel på faglærte truer den grønne omstilling. Derfor skal partnerskabet være med til at positionere Region Sjælland som et knudepunkt for den grønne omstilling. Tiden er moden til at gå sammen på tværs af regionen og dele viden. Dertil skal vi have flere og bedre uddannede faglærte, lød budskabet blandt andet.

Brian Bressendorff, som er folketingskandidat i Sjællands Storkreds, fastslog at de unge ønsker grønne arbejdspladser. Bressendorff så samtidig klimaerhvervsskolen, som er en fantastisk mulighed for unge, der ønsker at bidrage til en konkret forskel på klimafronten og for muligheden for at uddanne sig tæt på fremtidens grønne arbejdspladser.

Susanne Lundvald, regionsrådsmedlem i Region Sjælland, fortalte om Region Sjællands styrkepositioner i den grønne omstilling. Susanne Lundvald roste, at der var lyst og vilje i netværket til at styrke udviklingen af uddannelse, kompetencer og arbejdspladser i regionen. Regionen har Danmarks klogeste hænder og er den region med flest faglærte og mange ufaglærte, som kan opkvalificeres til de grønne job.

Der er brug for dygtige faglærte
Iværksætter Christian Petersen, som er ejer af Residens Møen, belyste erhvervslivets uddannelsesbehov, hvis den grønne omstilling skal lykkes. Han præsenterede Vordingborg Biofuel, som vil skabe grøn energi, varme, biogas, plastik og meget mere i storskala. Han er dog bekymret for, at den grønne udvikling kan blive udfordret af manglen på kvalificeret arbejdskraft. 

Som repræsentant for de sjællandske erhvervsskoler fortalte Steffen Lund, direktør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, om hvordan erhvervsskolerne kan bidrage til den grønne omstilling. Han understregede, at Klimaerhvervsskolen ikke er en ny skole, det er en samarbejdsform, som sikrer, at alle de deltagende erhvervsskoler får en klimaprofil.

Fremtiden er lysegrøn
Stemningen var god, da ordstyrer Lars Kunov samlede deltagerne til fælles drøftelser af konkrete indsatser og ideer for klimaerhvervsskolepartnerskabet. Masser af ideer blev udvekslet på tværs – blandt andre: Grønt praktisk valgfag i folkeskolen, smede-camps for 7. klasser, ungeindsatser på tværs af kommunegrænser, klimapriser til virksomheder, job- og uddannelsesmesse under klimatema og meget mere.

Fremtiden er her nu
Direktør John Normann fra EUC Sjælland rundede af: ”Det her er starten på en ny fremtid: Vi har mødtes på tværs, og vi har allerede nu en god fornemmelse af, at vi kan løfte en grøn dagsorden, når vi puljer alle vores gode kræfter sammen. Alle må være med i vores samarbejde – bare ræk ud.”

Kontaktpersoner:

Billeder kan krediteres til Lars Kunov