Styr på miljø med grænseløst samarbejde

2. februar 2021

Trods pandemisituationen engagerer Køge Handelsskole sig i flere nye internationale projekter. Et af dem stiller skarpt på miljøproblematikken gennem affaldssortering i projektet under Erasmus+ KA2, School Exchange Partnership Projekt “Act Local, Think Global!”, som løber til 2022.

Fra sin hjemmearbejdsplads sidder Irina Grauengaard, Erasmus+ projektleder på Køge Handelsskole og skyder nye Erasmus+ samarbejder i gang med andre europæiske tovholdere og koordinatorer på det nyeste projekt under Erasmus+ KA2, School Exchange Partnership Projekt “Act Local, Think Global!” (2020-2022).

”Projektet skal skabe sammenhæng og fokusere på affaldshåndteringsspørgsmålet i og på tværs af hele Europa og gennem projektet er intentionen at foreslå løsninger til at mindske eller eliminere de negative påvirkninger. Det skal ske gennem et fælles forsøg på at uddanne os og vores elever til at vedtage en mere miljømæssigt ansvarlig adfærd i fremtiden,” fortæller Irina Grauengaard.

Del af samme rejse
Fem partnerskoler fra Danmark, Grækenland, Spanien, Litauen og Tyrkiet har oprettet partnerskabet for at øge bevidstheden og skabe positive ændringer i de unges holdninger gennem en række aktiviteter, der kræver aktivt engagement og medborgerskab.

”Vi tror stærkt på, at nutidens elever vil vokse til ansvarlige voksne borgere, der vil tackle problemerne med affaldshåndtering og blive vidende om virkelige livsbegreber om miljøforvaltning. Vi oplever i hvert fald i vores samtid, at de unge engagerer sig og skaber grønne bevægelser for at påvirke politikernes – og andre ansvarlige voksne – til at handle nu for at sikre fremtiden.

Det er ærlig snak.

Gennem støtte fra dette Erasmus + projekt håber vi at være med til at skubbe på de mange positive tiltag for at starte en ændring. Det skal pandemisituationen ikke ændre på,” siger Irina Grauengaard, som henviser til, at man kan følge projektet på facebook siden: https://www.facebook.com/Act-Local-Think-Global-101842691901529/?view_public_for=101842691901529, hvor man kan få mere information om projektet.

Så snart det bliver muligt og sikkert vil elever og lærere fra vores skole rejse til de øvrige europæiske partnerlande og udveksle erfaringer og sprog, kulturelle, sociale færdigheder og kompetencer, som led i skoleudvekslingspartnerskabet og projektet.