Væve sammen til fælles historie

16. marts 2021

Social integration af flygtninge er en kompleks proces, som stiller store krav til alle for at blive en succes. I et nyt internationalt projekt under Erasmus+ KA2 School Exchange Partnerships er Køge Handelsskole partner og koordinator på “inteGREATing stories”, som skal identificere veje til fælles succes.

Køge Handelsskole koordinerer ”InteGREATing stories” under Erasmus + KA2, som er et skoleudvekslingspartnerskabsprojekt, som skal udvikle og styrke netværket mellem fem europæiske partnerskoler. Vi skal se på økonomiske, sociale og kulturelle dimensioner, når det gælder flygtninge, som kommer til Europa,” fortæller Irina Grauengaard, som er Erasmus+ projektleder på Køge Handelsskole

”Som det modtagende samfund skal vi lytte til de stemmer og mangfoldige historier, som flygtninge bærer på. Det er tungt gods, og social integration af flygtninge er en kompleks og gradvis proces, som åbner mange dimensioner og processer fx i juridiske, økonomiske, sociale og kulturelle sammenhænge. Flygtninge præsenteres ofte som sårbare, fattige, økonomiafhængige og som en potentiel social og økonomisk trussel for det modtagende samfund. Det gør, at det påvirker måden et lokalsamfund modtager flygtninge, og det kan vanskeliggøre den sociale integration i modtagerlandet. Derfor skal vi bidrage til at nuancere billedet,” siger Irina Grauengaard.

Mennesket bag prædikatet
”I dette projekt fokuserer vi på at lytte til den enkelte flygtnings stemme – for at se og forstå det enkelte menneske. Forståelse for hinanden spiller en stor rolle, og vi skal alle have tolerance over for mangfoldighed og ved at få en dybere forståelse af begrebet ”flygtning” fremmer vi forståelse mellem mennesker – og det er et udtryk for europæisk ånd og medborgerskab, som er vigtig i vores tid. I dette projekt skal de unge deltagere – vores elever – med på den vigtige rejse for at blive deres rolle bevidst – og gøre dem til aktive medborgere. Det er deres fremtid, der skal sikres gennem stærkere deltagelse i det demokratiske og liv i Europa – der vil blive større og større pres på grænserne – i fremtiden på grund af ulighed som følge af fx klimaforandringer. Derfor er det alfa omega, at vi alle kan sameksistere.  Under gennemførelsen af dette projekt vil de fem partnerlande arbejde sammen på tværs. Foruden Danmark deltager skoler fra Tyrkiet, Italien, Rumænien og Portugal – og sammen skal vi skabe projektets slutprodukt – en flygtnings historiebog for børn, hvor eleverne videreformidler flygtningens gode og dårlige oplevelser,” siger Irina Grauengaard.

”Under udvekslinger af elevgrupper i partner-lande er der planlagt mange aktiviteter såsom interview med flygtninge, skrivning af flygtningehistorier i Rumænien og Tyrkiet, illustrationer af flygtningehistorier i Portugal, grafisk design af historiebogen i Italien, besøg og samarbejde med ngo’er, som fokuserer på flygtninge og der er planlagt fælles personaletræning planlagt eTwinning informativ session for lærere i Tyrkiet. På grund af de særlige omstændigheder af COVID-19-pandemien og beskyttelsesforanstaltninger, forgår alt projektarbejdet online. Alle partnere glæder sig dog til at starte rigtigt projektsamarbejde så hurtigt som muligt,” siger Irina Grauengaard om projektet som har egen side på Facebook: https://www.facebook.com/inteGREATingstories