Campus samarbejde og synergigrupper

I CAMPUS Køge arbejder vi på at forbedre eksisterende og udvikle nye tilbud til vores elever, studerende, kursister og medarbejdere. Vi har derfor nedsat forskellige udvalg. De samarbejder om at sikre, at vi har de rette kompetencer til at realisere det fulde potentiale for alle vores elever, studerende, kursister og ansatte samt for partnerorganisationerne.

Campus-SSP netværkets primære formål:

Er at forebygge og reducere kriminalitet for at sikre et trygt studiemiljø for alle på CAMPUS Køge.

Innovationsgruppens primære formål:

Er at skabe et fundament for kreativ læring, der sikrer at flere ideer bliver til virkelighed og være med til at højne uddannelsernes kvalitet og forbedre iværksættermiljøet.

Den internationale arbejdsgruppes primære formål:

Er at tiltrække projekter og styrke det internationale netværk til gavn for alle i CAMPUS Køge.

Den juridiske arbejdsgruppes primære formål:

Er at levere juridiske løsninger og konstellationer, der er brugbare, handlingsorienterede og værdiskabende for campus.

Kompetenceudvalgets primære formål:

Er at styrke kompetenceudvikling blandt ansatte på tværs af alle institutioner tilknyttet CAMPUS KØGE.

Studie- & Eventrådets primære formål:

Er at skabe et attraktivt studiemiljø med flere faglige og sociale arrangementer, som skal være med til at skabe en fælles identitet blandt vores elever, studerende, kursister og ansatte.