International arbejdsgruppe

CAMPUS Køge indgår i mange internationale netværk og alliancer og sender årligt flere hundrede elever og lærere til Europa, Asien og USA på studierejser, udveksling og i praktik.

Målet er, at studerende og lærere samarbejder og udveksler viden og idéer på tværs af landegrænser og bliver forberedt på et liv i en global verden.

Et internationalt læringsmiljø bidrager til at højne den faglige kvalitet inden for uddannelserne og forbedrer de internationale kompetencer og netværk hos vores elever, studerende og kursister. Vi er derfor internationalt orienteret og internationalisering er integreret i vores værdigrundlag og metodevalg. 

CAMPUS Køges internationale gruppe arbejder med internationalisering som et middel til at blive bedre inden for CAMPUS Køges fokusområder. Gruppen anerkender, at viden og talent ikke kun findes inden for nationale grænser, men skal søges og skabes i samspil med resten af verden.  

Den internationale arbejdsgruppes primære formål:

Er at tiltrække projekter og styrke det internationale netværk til gavn for hele campus.

Den internationale arbejdsgruppe har en målsætning om at:

 • Sikre at vores elever, studerende og kursister får en uddannelse med internationalt perspektiv og opnår globale, faglige og interkulturelle kompetencer og et globalt udsyn.
 • Øge udvekslingsmulighederne for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister og ansatte for at give dem internationale erfaringer og viden.
 • Styrke de enkelte institutioners internationale arbejde og skabe indbyrdes netværk, som gør CAMPUS Køge til en interessant samarbejdspartner for udenlandske uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
 • Sikre at campus-institutionerne er attraktive for udenlandske elever, studerende og undervisere.
 • Supportere campus-institutionerne i at være attraktive samarbejdspartnere.
 • Understøtte campus-institutionernes udvikling af attraktive faglige miljøer, der kan bidrage til at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft i regionen.

De internationale mål udmøntes ved at:

 • Styrke institutionernes globale orientering og image.
 • Identificere trends på internationalt niveau, som kan omsættes til konkrete projektideer.
 • Styrke organisationens interkulturelle kompetencer.
 • Integrere den globale dimension i undervisningen på alle niveauer.
 • Udbyde uddannelser på engelsk.
 • Inddrage alle personalegrupper i internationaliseringsprocessen.
 • Øge mobiliteten blandt elever, studerende og undervisere.
 • Bruge den nyeste kommunikationsteknologi som redskab til internationalisering.
 • Deltage i internationalt samarbejde for uddannelse.

Har du spørgsmål, kommentarer eller gode idéer til den internationale arbejdsgruppe i CAMPUS Køge, så kontakt campus-koordinator Kira Kofoed Skov på kira.kofoed.skov@koege.dk