Kompetenceudvalg

I CAMPUS Køge arbejder vi med uddannelse og udvikling af alle, der er i berøring med campus.

Vi har derfor fokus på de ansattes kompetencer. De repræsenterer CAMPUS og udgør et leverancesystem i fællesskab, hvor alle medarbejdergrupper i samspil er ansvarlige for, at vores elever, studerende og kursister oplever det høje niveau af planlægning, udførelse og udvikling, som sikrer det bedste læringsmiljø.

Kompetencegruppen i CAMPUS Køge arbejder strategisk for at imødekomme fællesnævnere i behov for udvikling og inspiration til institutionerne tilknyttet campus. Hensigten er, at tilbyde bedre og mere målrettet kompetenceudvikling til flere ansatte. Gruppen tilstræber synergi mellem deltagerne, deling af viden samt refleksion tilbage til institutionerne.

Kompetencegruppens primære formål

Er at styrke kompetenceudvikling blandt ansatte på tværs af alle institutioner og alle faggrupper tilknyttet CAMPUS Køge.

Vi arbejder på at:

Sikre systematisk læring og refleksion på både organisatorisk og individuelt niveau for alle organisationer i CAMPUS Køge. Formålet er, at sikre en strategisk og praksisnær kompetenceudvikling i institutionerne og have fokus på de tværorganisatoriske, fælles behov for udvikling af færdigheder.

Fordelene ved fælles kompetenceudvikling inkluderer tværinstitutionel vidensdeling, netværk, samarbejde, samt større udbud af kurser. Vi tilstræber rum og refleksion for at sikre, at tilegnet viden kan anvendes.

Strategisk kompetenceudvikling på tværs af 18 institutioner

Kompetencegruppen kortlægger institutionernes definerede behov og planlægger seminarer, workshops, uddannelser, kurser, netværksmøder og foredrag til partnere i CAMPUS Køge for at skabe målrettet og strategisk kompetenceudvikling. Hensigten er, at skabe bedre kurser for vores ansatte.

  • Målrettet ved at skabe mulighed for at tildele kurser til specifikke målgrupper på tværs af vores organisationer
  • Strategisk ved at give mulighed for planlægning og sammenspil med skolernes årshjul. Aktiviteterne forankres i skolernes strategier og ledelser og kobles op på de enkelte skolers udviklingssamtaler.

Akutelle og kommende arrangementer

  • D. 26 Oktober 2017 afholdte Tilde Mette Juul fra Center for Ungdomsforskning en workshop for undervisergrupperne fra CAMPUS Køges uddannelsesinstitutioner. Tilde Mette Juuls oplæg og workshop havde fokus på unges valg af ungdomsuddannelse og hvad der motivere de unge til valg af uddannelse. Du kan læse Mettes oplæg HER.
  • D. 5 februar 2018 var der inviteret til oplæg og workshop under titlen IT-værktøjer og klasseledelse i den digitale tidsalder. Arrangementet foregik på Køge Gymnasium. 
  • D. 9. maj 2018 afholdte Ph.d. og skoleforsker Louise Klinge et oplæg med tilhørende workshop om praksisnære tilgange og lærernes relationskompetence ift. elever og unges trivsel i et klasserum. Du kan se hele Louises oplæg HER.
  • kompetenceudvikling af ledere, undervisere og vejledere gennem Erasmus+ – 38 personer har været på studieture og kursus i henholdsvis England, Finland, Holland og Norge.