SSP Campus

I CAMPUS–SSP netværket samarbejder partnerne om at forebygge og reducere kriminalitet for at sikre et trygt studiemiljø for alle på CAMPUS Køge.

Netværkets formål

Vores vision er at sikre lokale ressourcer til lokale problemstillinger og vores opgave er, at gennemføre og koordinere den lokale kriminalpræventive forebyggelse, samt at have et lokalt kriminalpræventivt handleberedskab.

Netværket mødes 3-4 gange årligt

Fokus er på kompetenceudvikling på tværs af campus, eksempelvis i forbindelse med ludomani, angst og depression, unge på sociale medier. Gruppen tager ligeledes på ekskursioner og deltager i tryghedsvandringer, samt netværk i Køge kommune.

Hvad har vi gjort…?

Netværket har eksisteret siden august 2015. Rent konkret har vi udarbejdet politikker og beredskab inden for rusmidler og PLOV-indsatser, men vi er også del af fondsansøgninger til både region og stat, hvor gruppens netværk og samspil er med til at sikre fremdrift og at tilbud når den rette målgruppe. Dertil involveres gruppen og vores unge i stigende grad til at løse udfordringer i og omkring Køge og vi har fået stor ros for eksempelvis indsatserne omkring Lovparken.

Repræsentanter i CAMPUS-SSP netværket

Campus–SSP-netværket er sammensat af repræsentanter for samtlige uddannelsesinstitutioner, forvaltninger i Køge kommune og ssp-repræsentanter for vores omkringliggende kommuner.

Som netværksdeltager er det forventet, at man:

  • Repræsenterer sin skole/institution
  • Vidensdeler omkring problematikker og løsninger, samt
  • Sikrer, at viden fra netværket bliver bragt retur til partnerinstitutionen.

Spørgsmål eller kommentarer

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte SSP leder, Jesper Snitgaard på j.snitgaard@koege.dk eller Campus-koordinator, Kira Kofoed Skov på kira.kofoed.skov@koege.dk.