Fortiden – Historie

Kongstanken om Køge som uddannelsesby blev realiseret ved et sættemøde i april 2011, hvor partnerne besluttede at etablere et campusfællesskab. Resten er historie og illustreres nedenfor:

Et ambitiøst, lokalforankret bidrag

Køge var arbejderby med stort A, og områdets uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige meritter var ringe A, og områdets uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige meritter var lave. Det matchede ikke godt med den nationale målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skulle gennemføre en ungdomsuddannelse, mens 60% skulle gennemføre en videregående uddannelse frem mod 2020.

Køge Kommune og Region Sjælland besluttede sig for at gå ind i et campus-projekt for at højne uddannelsesniveauet lokalt og regionalt og skabe nye rammer for, at nye uddannelser kunne tiltrækkes til området.

Udvikling frem for afvikling

CAMPUS Køge ser dagens lys i begyndelsen og i kølvandet af den økonomiske krise, men det var ikke en spareøvelse. Campus-bydelen kan nu ses med det blotte øje: SOSU (nu ZBC) kom til, nye veje blev lagt, ungdomsboliger skyder op og ZEALAND har bygget nyt domicil.

Køge som uddannelsesby

Alle partnere vil hinanden.

Først skete det af praktiske årsager, men vi vil også samarbejdet af hensyn til dem, vi skal sikre uddannelse og muligheder til i fremtiden. Høj faglighed, gode læringsmiljøer og kompetencer på alle uddannelsesniveauer for unge, voksne og virksomheder er vores fælles fokus.

Vi uddanner til det lokale og regionale erhvervsliv, og vi skaber gode overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser til videre- og efteruddannelse til gavn for vores omkringliggende samfund og vækst.

Alene campus’ samlede volumen vil nu sikre, at Køge bliver en af de få uddannelsesbyer på Sjælland – og det sker udelukkende, fordi der blev handlet klogt og modigt for et årti siden.

Vi er brikker i et større spil, og for os giver det mening at være partnere i det forpligtende CAMPUS Køge.

Ny partner?

Har I som uddannelsesinstitution, virksomhed eller anden interessent et ønske om at blive en del af CAMPUS Køge, så kontakt Campus-koordinator Kira Kofoed Skov.

CAMPUS Køge 2009-2017