Fremtiden

CAMPUS Køge skaber muligheder gennem stærke relationer mellem uddannelser, offentlige- og private institutioner og arbejdsmarkedet – og det vil vi fortsætte med.

Vores identitet – og vores grundlag for videre udvikling

Vi er et fællesskab, der favner livslang læring i et miljø, der er inspirerende, skaber mening og værdi. Vi prioriterer det hele menneske, fordi vi tror på, at hele mennesker gør en forskel. Vi handler. Vi hjælper hinanden. Vi står sammen. Vi skaber løsninger i fællesskab. Campus er et kraftcentrum for uddannelse; Vi inspirerer til nye ideer, tester løsninger og gør drømme til virkelighed.

DET er CAMPUS Køge.

I 2019 godkendte samtlige partnere deres 2. strategi for 2019-2022. Sammen arbejder vi på at udvikle og implementere emner inden for vores fælles strategiske ramme.

Høj faglighed, kvalitet og kompetencer på alle uddannelsesniveauer for elever, studerende, kursister og medarbejdere, så alle har bedre forudsætninger i livet og på arbejdsmarkedet.

Formål: Alle har bedre forudsætninger i livet og på arbejdsmarkedet:

 • Videreudvikling af fælles kompetenceudvikling i CAMPUS Køge – både nationalt og internationalt.
 • Tværgående events for både elever, studerende, kursister og ansatte
 • Innovations- og entreprenørnetværk og på sigt tilbyde fælles innovationsrelaterede valgfag
 • Tilbud til nye medarbejdere om rundtur i CAMPUS Køge

Vi arbejder på at:

 • Oprette fælles valgfag
 • Udvikle HR platform mhp. øget jobsikkerhed
 • Fælles HR service for virksomheder for vores elever, hvor de kan finde fremtidige medarbejdere blandt en pulje af unge
 • Fokus på talentudvikling og faglighed for en bredere gruppe af elever, evt. gennem tværgående projektarbejde.

Studie- og ungemiljøer med fokus på trivsel, respekt og fællesskab i alle faglige og sociale aktiviteter.

Formål: Vi vil skabe et udviklende studiemiljø, hvor der er hjerterum, så alle vores elever, studerende og kursister gennemfører en uddannelse.

 • CAMPUS elev og eventråd, som arrangerer idrætsdage, LAN-party’s, mad på SU, oplæg, foredrag og meget mere.
 • Pt. arbejdes på at oprette et fælleshus, med et miljø for elever, studerende og kursister med cafe, bibliotek, elevråd, lektiehjælp, workshops m.m. OG en fælles indgang/studieservice, der rummer fagpersonale, som kan understøtte fastholdelse og samler fagligheder på tværs, samt koordinerer indsatser på tværs af campus – eksempelvis vejledning og brobygning mellem uddannelser, praktikplads søgning, psykolog, socialrådgivere, præst m.v.
 • Fondsansøgninger, herunder midler fra Region Sjælland i fællesskab og fastholdelse og ERASMUS+.
 • Medici, Innoweeks og meget mere

Der arbejdes på:

 • Etablering af campus-kort + app med fælles event kalender, service og tilbud
 • Fælles optagelsesprøver og frafaldsforebyggelse

Bedre overgange mellem grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og arbejdsmarked, samt på tværs af vores uddannelsesinstitutioner.

Formål: Vi vil skabe bedre overgange mellem grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og arbejdsmarked, samt på tværs af vores uddannelsesinstitutioner.

 • Bredere koordinering af brobygningsindsatser – både til Campus og mod videregående uddannelser og arbejdsmarked.
 • Undersøgelse af mulighed for fælles åbent hus-arrangementer med udgangspunkt i UUVs tjek på fremtiden og i lyset af reformen om den Kommunale Ungeindsats.
 • Tilbud og koordinering af fælles valgfag til folkeskolerne, samt evaluering af nuværende tilbud.
 • Understøtte fælles vejledningsindsatser og optimere skift mellem uddannelser, evt. via fælles hus i CAMPUS Køge.

At CAMPUS Køge tager aktiv del i den uddannelsespolitiske dagsorden ved at være en attraktiv samarbejdspartner og netværksskaber.

Formål: At CAMPUS Køge tager aktiv del i den uddannelsespolitiske dagsorden ved at være en attraktiv samarbejdspartner og netværksskaber

 • Udarbejdelse af strategisk årshjul for sager til det politiske niveau.
 • Uddannelsespolitiske topmøder ifm. Events
 • Styrke tværgående kommunikationsinitiativer.
 • Netværk med erhvervsliv ang. kompetenceløft af ansatte hos virksomhederne i Køge Bugt, samt efteruddannelse af medarbejdere i fremtiden.

Kan vi det?

Ja.

Sammen er vi lykkedes med den indsats, som har gjort os kendte for, at man ikke går forkert i CAMPUS – vi har tilbud til alle fra 10. klasse til masterniveau. Ved at have flest mulige uddannelser i området indenfor alle brancher sikrer vi alle uddannelse til enhver tid – og er tilbuddet ikke det rette, findes det et andet sted. Så gennem vejledning til andre uddannelser kan vi sammen forebygge frafald.

Det er vores opgave at støtte unges og voksnes valg og udvikling, så alle får en uddannelse og muligheder i tilværelsen. På samme måde er det vores opgave at understøtte og bidrage med kvalificeret arbejdskraft, der skal til for at sikre udvikling og velfærd i vores område.