Ledelse

Campus Køge er et partnerfællesskab med et ledelsesmæssigt og politisk fokus fra alle partnere

Campus Køge er et partnerskab af kommuner, Region Sjælland og samtlige uddannelsesinstitutioner i og omkring Køge. Campus Køge arbejder for at løse fælles udfordringer. Vi agerer sammen på udvalgte emner og problemstillinger med det formål at opnå fælles resultater, der ikke havde været mulige at opnå for en organisation alene.

Organisationsdiagram CAMPUS Køge

CAMPUS Køge er inddelt i følgende ledelseslag

Uddannelsespolitisk Råd

Uddannelsespolitisk Råd består af direktører, ledere og bestyrelsesmedlemmer fra alle partnerorganisationer i Campus Køge samt politikere og embedsfolk fra de kommuner og regioner, som er partnere i Campus Køge. Uddannelsespolitisk Råd er rådgivende og inspirerende for deltagerkredsen i forhold til lovgivning samt uddannelsespolitiske- og strategiske indsatser lokalt og regionalt.

Dertil er det deltagerkredsens opgave, at sikre den løbende uddannelsespolitiske koordination og afklaring i forhold til deres uddannelsesinstitutioner og i forhold til deres politiske bagland.

Styregruppen

Styregruppen i Campus Køge består af ledere fra alle partnerorganisationerne og er partnerskabets besluttende organ. Samarbejdet i styregruppen foregår på tværs af organisatoriske grænser mellem offentlige og private organisationer om fælles problemstillinger. Styregruppen beslutter, hvilke aktiviteter, der skal aktiveres og etablerer netværks, arbejdsgrupper og udvalg sammensat repræsentativt af de interesserede parter.

Emner udvælges med det formål at opnå fælles indsatser eller resultater, der ville have været vanskelige at opnå for en organisation alene.

Formandskabet

Formandskabets vigtigste opgaver er at fungere som tovholder og sørge for samarbejde mellem partnere i Campus Køge. Formandskabet har ansvaret for mødeindkaldelser, regnskab/økonomi og generel kontakt til eksterne samarbejdspartnere.

Kommissorium og strategi for 2023-2026

For information om deltagere, dagsordener, referater m.v., kontakt venligst campus-koordinator, Kira Kofoed Skov på kira.kofoed.skov@koege.dk