Ledelse

CAMPUS Køge er et samarbejdende campus-partnerskab med et ledelsesmæssigt og politisk fokus fra alle partnere

CAMPUS Køge er et partnerskab af kommuner, Region Sjælland og samtlige uddannelsesinstitutioner i og omkring Køge.

Campus arbejder for partnerne for at løse fælles udfordringer. Vi agerer sammen på udvalgte emner, politikker etc., når en indsats eller udvikling berører mere end to partnere med det formål at opnå fælles resultater, der ikke havde været mulige at opnå for en organisation alene

Organisationsdiagram CAMPUS Køge

CAMPUS Køge er inddelt i 3 ledelseslag

CAMPUS Køge Referencegruppe

CAMPUS Køges referencegruppe er sammensat af campus-partnernes bestyrelsesformænd, politiske repræsentanter fra henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Skoleudvalget i Køge Kommune, Region Sjælland samt CAMPUS Køges projektgruppe. Referencegruppen er rådgivende og inspirerende for Byrådet og uddannelsesinstitutioner i forhold til lovgivningen, uddannelsespolitiske og -strategiske indsatser og den regionale indsats.

Dertil er det deltagernes opgave, at sikre den løbende uddannelsespolitiske koordination og afklaring i forhold til deres uddannelsesinstitutioner og i forhold til deres politiske bagland.

CAMPUS Køge Projektgruppe

Projektgruppen i CAMPUS består af ledere fra alle partnerorganisationerne og er partnerskabets styrende gruppe. Gruppen mødes ca. fire gange årligt til møder og fælles kompetenceudvikling, tema rejser etc.

Samarbejdet i projektgruppen foregår på tværs af organisatoriske grænser mellem offentlige og private organisationer om fælles problemstillinger. Projektgruppen beslutter, hvilke aktiviteter, der skal aktiveres, etablerer arbejdsgrupper og udvalg sammensat repræsentativt af de interesserede parter.

Emner udvælges med det formål at opnå fælles indsatser eller resultater, der ville have været vanskelige at opnå for en organisation alene.

Projektgruppen udpeger en formand og en næstformand. De er tilknyttet referencegruppen som associerede medlemmer.

CAMPUS Køge Koordinationsgruppe

Udviklingen af campus-området håndteres af en byudviklingsgruppe i Køge Kommune. Arbejdet koordineres af Koordinationsgruppen under ledelse af Køge Kommunes Borgmester.

Gruppens formål er at sikre en koordinering og kobling mellem uddannelsessporet (projektgruppen) og Byudviklingssporet, som håndteres af Køge Kommunes teknik og miljøforvaltning. Gruppen orienterer hinanden løbende om udviklingstiltag og mødes fast to gange årligt. 

For information om deltagere, dagsordener, referater m.v., kontakt venligst campus-koordinator, Kira Kofoed Skov på kira.kofoed.skov@koege.dk