Partnerne

CAMPUS Køge er et samarbejdende partnerskab med 15 partnere. Alle har et fælles ansvar for de unge og voksne, som tager deres uddannelse hos CAMPUS Køges institutioner – uanset om det er en forberedende uddannelse eller -tilbud, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller efteruddannelse.

Partnerskabet skaber muligheder gennem stærke relationer mellem uddannelser, offentlige- og private institutioner og arbejdsmarkedet. Vi uddanner og danner til det lokale og regionale erhvervsliv og skaber overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser, til videre- og efteruddannelse. Sammen danner partnerne et fællesskab, hvor de inspirerer til nye ideer, tester løsninger og gør drømme til virkelighed.

Partnerne samarbejder ud fra en fælles strategi for at sikre;

  • Høj faglighed, kvalitet og kompetencer på alle uddannelsesniveauer for elever, studerende, kursister og medarbejdere, så alle har bedre forudsætninger i livet og på arbejdsmarkedet.
  • Studie- og ungemiljøer med fokus på trivsel, respekt og fællesskab i alle faglige og sociale aktiviteter.
  • Bedre overgange mellem grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og arbejdsmarked, samt på tværs af vores uddannelsesinstitutioner.
  • At CAMPUS Køge tager aktiv del i den uddannelsespolitiske dagsorden ved at være en attraktiv samarbejdspartner og netværksskaber.

Download strategi her.

Nuværende 15 partnere

Partnerne er Køge Handelsskole, Køge Gymnasium, EUC Sjælland, ZBC, VUC Køge, FGU Midt- og Østsjælland Køge, Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, 10. klasse CAMPUS Køge, UUV Køge Bugt, Center for Dansk og Integration, Køge bibliotekerne, Roskile Universitet (RUC), Region Sjælland, Stevns Kommune og Køge Kommune.

Læs partnernes egne begrundelser for at være partnere i CAMPUS Køge på partnersiderne her.

Alle indgår på lige fod i partnerskabet. Nye partnere skal godkendes af projektgruppen i CAMPUS Køge. Alle nye partnere inviteres til at være med til at arbejde ud fra kommissoriet og visionspapiret for et kommende CAMPUS Køge.

Fælles campus-koordinator

Køge Kommune stiller sekretariat til rådighed for partnerne i CAMPUS Køge, herunder betaler en del af koordinatorens løn. Koordinatorens opgave er at:

  • at bringe elever, medarbejder, samarbejdspartnere etc. sammen om et fælles emne bestemt af projektgruppen.
  • Skabe tillid mellem interessenterne.
  • Italesætte mål og kontekst.
  • sikre opbakning blandt partnerne fra opstart, udvikling til implementering af projekter.

Drift af partnerskabet

Ledere, direktører m.fl. fra partnerne samles 3-4 gange årligt i projektgruppen for at beslutte hvilke udfordringer, der skal tages hånd om via fællesskabet. De vælger to partnere, som har formandskabet for gruppen.

Projektgruppen stiller mellemledere eller ressourcepersoner fra egne institutioner til rådighed til at udvikle projekter, implementere løsninger og løse givne udfordringer. De samles i arbejdsgrupper koordineret af campus-koordinatoren.

Ny partner?

Hvis I som uddannelsesinstitution, virksomhed eller anden interessent ønsker at blive en del af CAMPUS Køge, kan I læse mere her eller kontakte campus-koordinator, Kira Kofoed Skov.