Vil du være partner?

CAMPUS Køge er et samarbejdende partnerskab. Partnerne har et fælles ansvar for de unge og voksne, som tager deres uddannelse hos CAMPUS Køges institutioner – uanset om det er en forberedende uddannelse eller -tilbud, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller efteruddannelse.

Partnerskabet skaber muligheder gennem stærke relationer mellem uddannelser, offentlige- og private institutioner og arbejdsmarkedet. Vi er 15 partnere i dag og der er plads til flere.

“Unge mennesker skal finde det attraktivt at tage en uddannelse i CAMPUS Køge. Vi vil i campus tilbyde et godt studiemiljø, hvor man trives, mens man tager sin uddannelse.

Vi skaber et bredt og dygtigt uddannelsesmiljø, som skal være kraftcenter for uddannelse, innovation og iværksætteri med tæt kobling til erhvervslivet. Derved kan det være med til at sikre regional vækst og udvikling – ved at tilbyde de kompetencer som erhvervslivet efterspørger”

Borgmester, Marie Stærke, 2018

CAMPUS Køge uddanner til det lokale og regionale erhvervsliv og skaber overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser, til videre- og efteruddannelse. Sammen danner partnerne et fællesskab, hvor de inspirerer til nye ideer, tester løsninger og gør drømme til virkelighed.

Partnerne samarbejder ud fra en fælles strategi for at sikre;

  • Høj faglighed, kvalitet og kompetencer på alle uddannelsesniveauer for elever, studerende, kursister og medarbejdere, så alle har bedre forudsætninger i livet og på arbejdsmarkedet.
  • Studie- og ungemiljøer med fokus på trivsel, respekt og fællesskab i alle faglige og sociale aktiviteter.
  • Bedre overgange mellem grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og arbejdsmarked, samt på tværs af vores uddannelsesinstitutioner.
  • At CAMPUS Køge tager aktiv del i den uddannelsespolitiske dagsorden ved at være en attraktiv samarbejdspartner og netværksskaber.

Nuværende partnere

CAMPUS Køge består af 15 partnerne. Det er Køge Handelsskole, Køge Gymnasium, EUC Sjælland, ZBC, VUC Køge, Klemmenstrupgaard Produktionshøjskole, Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, 10. klasse CAMPUS Køge, UUV Køge Bugt, Center for Dansk og Integration, Køge bibliotekerne, Roskile Universitet (RUC), Region Sjælland, Stevns Kommune og Køge Kommune.

Læs partnernes egne begrundelser for at være partnere i CAMPUS Køge på partnersiderne her.

Alle indgår på lige fod i partnerskabet. Nye partnere skal godkendes af projektgruppen i CAMPUS Køge. Alle nye partnere inviteres til at være med til at arbejde ud fra kommissoriet og visionspapiret for et kommende CAMPUS Køge.

Økonomi

Samarbejdet finansieres via tilskud fra Køge Kommune og egen betaling på 50.000,- kr. pr. partner pr. år. Campus-samarbejdet har siden sin begyndelse i 2011 været forankret i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Midlerne går til at koordinere, planlægge og iværksætte eksisterende og nye initiativer, som understøtter de nationale uddannelsespolitiske målsætninger og CAMPUS Køges strategi.

Ny partner?

Hvis I som uddannelsesinstitution, virksomhed eller anden interessent ønsker at blive en del af CAMPUS Køge, er I meget velkomne til at tage kontakt til campus-koordinator, Kira Kofoed Skov.