Partner i Campus Køge?

Køge er midt i en transformationsperiode, hvor der er forventninger om yderligere vækst og derfor behov for mere kvalificeret arbejdskraft. Alligevel ser vi en kompetenceflugt og pendlereffekt. Kan vi blive test-sted for fremtidens samarbejde mellem uddannelser og erhverv?

Det er vanskeligt at kompensere for kompetencegabet på kort sigt og mange virksomheder har udfordringer med at indgå i et strategisk kompetenceløft.

Traditionelt tager partnerskaber mellem virksomheder og en campus med ungdomsuddannelser og efteruddannelse udgangspunkt i arbejdsmarkedets parter. Det er konkrete gensidige forventninger om en øget indsats både i virksomhederne og uddannelsesinstitutionernes udbud ift.:

  • Fremtidens kompetencer
  • Kompetencer der skaber værdi
  • Motivation for læring
  • Design af udbud
  • Effektive læringsformer og kanaler

Company on campus – en ide…

CAMPUS Køge er nysgerrig på at videreudvikle ”Apparatet” og den gode vilje for på sigt at lukke kompetencegabet.

Synergi og samspil – eksempler fra nabolandene

Senest var en stor gruppe ledere fra CAMPUS Køge på kompetenceudvikling i Norge, hvor virksomheder samarbejder strategisk med uddannelserne for derigennem at teste nye teknologier, finde talenter og udvikle deres porteføljer.

Gruppen var virkelig inspirerede af synergien mellem virksomhedens behov for udvikling af produkter og muligheden for at vælge blandt talenter, kombineret med elevernes entusiasme over at arbejde med og teste produkter fra industrien. Sidst, men ikke mindst, skolens muligheder for sammen med virksomhederne at sikre eleverne praksisfaglig viden.

I Tyskland installerer virksomheder sig på campus for at teste nye løsninger og komme tæt på forskningen (Link til UVM).

Vi er på forkant med den nyeste forskning og får samtidig et godt overblik over talentmassen, idet de studerende også er med. Det faktum, at vi rent fysisk er til stede på campus, gør, at vi som virksomhed, sammen med universitetsforskerne kan være med til at forme projekterne i den helt indledende fase. Det er en stor fordel, for det betyder, at vi får stillet de relevante forskningsspørgsmål, som samtidig matcher virksomhedens behov i forhold til udvikling af nye løsninger”.

Ralf Stopp citeret fra Undervisningsministeriets hjemmeside fra artiklen “Når virksomheden rykker ind på campus“.

Fremtidens talenter, medarbejdere, kolleger – de er allerede her i campus – vil du møde dem?

Vi har ikke en model for samarbejde mellem virksomheder og campus. Den får vi først, når interessen opstår og vi udvikler et koncept som passer parterne, men vi har gode erfaringer med at lade virksomheder og unge mødes. Hør selv hvordan det foregår til eksempelvis CAMPUS+

Ny partner?

I CAMPUS Køge er vi meget interesserede i at gå i dialog om mulighederne for jer som partnere. Tag gerne kontakt til campus-koordinator, Kira Kofoed Skov.