FGU Midt- og Østsjælland

FGU Midt- og Østsjælland

Er du under 25 år og hverken i job eller uddannelse, er vi dit springbræt videre! Hos os får du en varieret skoledag med undervisning, der bygger på praksis, produktion og praktik.

Du udvikler dine faglige, sociale og personlige kompetencer, og du får hjælp til at finde din motivation og sætte retning på din fremtid. Vi driver tre skoler i Køge, Ringsted og Faxe og udbyder tre uddannelsesspor; den almene grunduddannelse (AGU)produktionsgrunduddannelsen (PGU) og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

Derfor er vi med

Vores opgave er at styrke vores elevers kompetencer, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller varetage et job. Vores elever har af faglige, personlige eller sociale årsager brug for en ekstra hånd, og i Campus Køge ser vi store muligheder i at samarbejde om at lette elevernes overgang til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet. Sammen kan vi sikre, at de unge påbegynder og bliver fastholdt i uddannelse eller job, så de kan komme videre i livet.

Få en virtuel tur af FGU Midt og Østsjælland ved at klikke på linket her.

Kontakt

Studievejledning
Githa Larsen
Vejleder, Køge
Tlf. 41 78 66 42
Email: gl@fgu4you.dk

Ninette Gradholdt Dieckmann
Vejleder, Køge
Tlf. 51 39 59 26
Email: ngd@fgu4you.dk

Adresse
FGU-skolen i Køge
Klemmenstrupvej 25
4600 Køge

Email: kontakt@fgu4you.dk
Tlf. 56 63 37 00
www.fgu4you.dk