Region Sjælland

Derfor er vi med

Det er vigtigt, at vi har attraktive studiemiljøer i regionen, der kan tiltrække og fastholde de studerende. Samtidig er der brug for tættere og mere forpligtende samarbejde mellem institutioner for at skabe fagligt stærke miljøer, som også er attraktive at samarbejde med for virksomheder.

Derfor er Region Sjælland med i CAMPUS Køge og har været det fra starten af. Det brede samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i CAMPUS Køge er med til at skabe synlighed om de mange uddannelsestilbud, der findes, og det kan være med til at gøre potentielle frafald til omvalg og give nye og innovative muligheder på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Kontakt

Region Sjælland
Tlf: 70 15 50 00
Email: regionsjaelland@regionsjaelland.dk

Adresse
Alleen 15
4180 Sorø

www.regionsjaelland.dk