Roskilde Universitetet

Derfor er vi med

Roskilde Universitet er et universitet i dialog med omverdenen. Universitetet forholder sig til globale dagsordener og til hverdagen helt tæt på i Region Sjælland. Roskilde Universitet ønsker at samarbejde med CAMPUS Køge for at medvirke til at styrke et sammenhængende uddannelsessystem – både horisontalt og vertikalt.

Universitetet vil gerne bidrage til kompetenceudviklingen i Køge med vores forskningsbaserede uddannelser og spændende pædagogiske tilgang i form af projekt- og problemorienteret læring.

Vi medvirker gerne til efter-/videreuddannelse af ledere, undervisere og øvrige medarbejdergrupper i CAMPUS Køges institutioner – både som formaliserede forløb i form af masteruddannelser eller inden for rammerne af indtægtsdækket virksomhed. Universitetet deltager også gerne i konkrete forskningssamarbejder med CAMPUS Køges medlemsinstitutioner.

Kontakt

Studievejledning
Tlf: 46 74 30 92
Email: vejledning@ruc.dk
Book en samtale

Adresse
Universitetsvej 1, Postboks 260 
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 20 00
www.ruc.dk

RUC Studievejledning

4674 2424