HF og VUC Roskilde i Køge

Derfor er vi med

VUC Roskilde vil indgå i samarbejdet på CAMPUS Køge for at styrke vores samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner til gavn for vores kursister. Det kan bl.a. være gennem etablering af brobygningsforløb, fælles uddannelsesforløb, opkvalificering af hinandens elever, kursister og studerende og andre fælles tiltag.

Vi tror på, at vi sammen kan udvikle et sundt og inspirerende studiemiljø for unge borgere i Køge, der vil understøtte elevers og kursisters uddannelsesplaner og chancen for at komme helt i mål med deres studieønsker og -valg. I CAMPUS Køge kan der opstå en synergieffekt, hvor vi alle kan drage fordel af hinandens kompetencer og tilbud.

Vi vil bidrage aktivt til, at studiemiljøet på CAMPUS Køge vil summe af læring, livslyst og fællesskab og kontinuerligt kvalificere vores rolle og ansvar over for unge og voksne uddannelsessøgende, der vil videreuddanne sig på andre uddannelsesinstitutioner.

I denne film har du mulighed for at høre, hvad HF og VUC Roskilde i Køge tilbyder af uddannelser, samt få et indblik i, hvordan der ser ud og hvad der ville møde dig som kursist.

Kontakt

HF og VUC Roskilde i Køge
Tlf: 46 30 86 00
Email: vucroskilde@vucroskilde.dk

Adresse
Uddannelsesvej 22
4600 Køge

www.Hfvucroskilde.dk