ZBC

Derfor er vi med

ZBC er indgået i samarbejdet med troen på, at CAMPUS Køge vil bidrage til at skabe et spændende ungdomsmiljø med mulighed for fælles elevaktiviteter og med fællesskab omkring læring, kreativitet og kultur, som vil styrke sammenhængskraften i Campus. Derudover ønsker vi at opnå nærhed til relevante samarbejdspartnere, fx UUV, 10 kl. øvrige EUD mm.

Sidst, men ikke mindst ser vi mulighed for samarbejde for underviserne på tværs af uddannelserne, fx kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse.

Kontakt

Studievejledning
Brian Rasmussen
SOSU-vejleder
Tlf. 29 10 38 49
Email: brra@zbc.dk

Ninette Dieckmann
Food-vejleder
Tlf. 41 72 10 94
Email: ngd@zbc.dk

Karin Green
Food-vejleder
Tlf. 41 72 10 93
Email: kgr@zbc.dk

Adresse
Campusbuen 40
4600 Køge

Tlf. 55 78 88 88
www.zbc.dk