Ungekoordinator i Ungecentrum

– Udvikler kædeansvar imellem fagprofessionelle

Står du med en ung fra Køge eller Stevns Kommune og har brug for at koordinere samarbejde på tværs af FGU, CAMPUS Køge og Den Kommunale Ungeindsats, så kontakt ungekoordinatoren.

Ungekoordinatoren kan bl.a. hjælpe med at:

  • Støtte samarbejdet omkring overgange til og fra ungdomsuddannelse
  • Bidrage til at identificere fagprofessionelle på uddannelsesinstitutioner og i kommuner
  • Koordinere aktiviteter for unge, som går på FGU og har retning mod en ungdomsuddannelse

Ungekoordinatoren kan koordinere og organisere på tværs af kommuner, uddannelser og erhverv med den unges egne mål for øje, således at endnu flere hjælpes til selvforsørgelse og det liv, de drømmer om.

Kontakt til ungekoordinatoren:
Kira Kofoed Skov

Tlf: 3050 8368
Mail: kira.kofoed.skov@koege.dk

Kira sidder fysisk hos uddannelserne i CAMPUS Køge, FGU og Ungecentrum:

MandagTirsdagOnsdagTorsdag
Campus KøgeUngecentrumFGU Midt- og ØstsjællandUngecentrum

Kædeansvar i et nyt Ungeprogram
Ungekoordinatoren er ansat i projektet ’Ungeprogrammet – alle unge skal have en uddannelse og et godt voksenliv’, som har særligt fokus på at hjælpe unge fra Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i ordinær ungdomsuddannelse. Ungekoordinatoren skal sikre og understøtte de unges overgange, så frafald mindskes og gennemførsel øges, samt sikre at udviklingstiltag og relationsarbejde blandt fagprofessionelle forankres.

Kort om projektet:
Projektet har til formål at etablere et Ungeprogram, som skal sikre og understøtte den unge i overgangen fra FGU til ungdomsuddannelse, i gennemførslen af ungdomsuddannelsen og videre ind på arbejdsmarkedet. Dette skal ske via etablering af et kædeansvar på tværs af sektorer og institutioner i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Omdrejningspunktet for Ungeprogrammet er den unges muligheder, potentialer og ressourcer. Partnerorganisationerne i projektet er FGU Midt- og Østsjælland, Ungecentrum – Køge Kommune og CAMPUS Køge. Projektet er støttet af Region Sjælland.